Søgefelt

Primære faneblade

    Brug din bisidder

    Som medlem kan du få din tillidsrepræsentant med som bisidder til alvorlige samtaler med ledelsen. Den mulighed har ikke-medlemmer ikke.

    Hvis du ikke er medlem af DFL, så kan du melde dig ind her.