Søgefelt

Primære faneblade

  Bestyrelsens arbejde

  Bestyrelsen arbejder med de overordnede mål og visioner for personaleforeningen. Den består af 5 medarbejdere fra Alm. Brand, som er valgt af medlemmerne. Man vælges direkte til formandsposten.

  Bestyrelsen sætter dagsordenen for arbejdet i foreningen. 

  Der afholdes 11 bestyrelsesmøder om året, mindst et årligt TR seminar samt et bestyrelsesseminar hvert andet år.

   

   

  Velkommen til selvbetjeningsportalen Mit.forsikringforbundet

  30. januar 2018

  Du finder selvbetjeningsportalen på adressen mit.forsikringsforbundet.dk. Du kan...