Søgefelt

Primære faneblade

  Arbejdstilsynets færre besøg siger ikke noget om bedre arbejdsmiljø

  Nyhedstjenesten FinansWatch refererer FA for at et markant faldende antal besøg fra Arbejdstilsynet betyder at sektorens arbejdsmiljø er blevet bedre. Det skyldes derimod, at Arbejdstilsynet har færre ressourcer og derfor koncentrerer sig om brancher, hvor udfordringerne omkring det fysiske arbejdsmiljø er størst.

  Forsikringsforbundets konsulent for arbejdsmiljøområdet, Marie Hein Haslev, har svaret på FA's kommentar.

  Færre besøg fra Arbejdstilsynet siger ikke noget om bedre arbejdsmiljø i finanssektoren

  Mariane Dissing, direktør for Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), tolker et markant fald i besøg fra Arbejdstilsynet hos virksomhederne i finanssektoren som tegn på, at der er styr på arbejdsmiljøet. I Forsikringsforbundet mener vi ikke, at man kan drage denne parallel. Tallene illustrerer derimod blot, at Arbejdstilsynet vælger at bruge deres kraftigt reducerede ressourcer på tilsynsbesøg i brancher og fag, hvor der er væsentlig større udfordringer omkring det fysiske arbejdsmiljø.

  Når det er sagt, så er udfordringerne omkring det fysiske arbejdsmiljø i forsikringsbranchen ikke markante, og selskaberne har vist stor vilje til at skabe sikre og gode fysiske arbejdsforhold. Der er dog fortsat udfordringer omkring det ofte meget stillesiddende arbejde ved skærm, hvor der er særligt behov for at sætte ind gennem pauser, motionstilbud, indretning af arbejdspladsen etc.

  Men hvad så med det psykiske arbejdsmiljø?

  I forsikringsbranchen gælder en aftale fra 2007 mellem arbejdsgivere og arbejdstagere om, at trivsel og psykisk arbejdsmiljø er noget, som begge parter samarbejder om og tager ansvar for lokalt i selskaberne. Det er dermed ikke Arbejdstilsynets opgave at holde opsyn på dette område.

  ”Når det ikke er Arbejdstilsynets opgave, så stiller det endnu større krav til arbejdsgivere og arbejdstagere om sammen at forebygge, spotte og håndtere problemer omkring det psykiske arbejdsmiljø. Det betyder, at vi sammen har en stor og vigtig opgave, såvel lokalt i selskaberne som i organisationerne,” forklarer Marie Hein Haslev, konsulent i Forsikringsforbundet med ansvar for arbejdsmiljøområdet.

  ”Når det handler om det psykiske arbejdsmiljø er det vanskeligt at kortlægge omfanget af problemerne og dermed også udviklingen, bl.a. andet fordi mange psykiske skader ikke anmeldes som en erhvervssygdom. Derfor er netop anmeldelsen af de psykiske erhvervslidelser noget, vi vil sætte fokus på i den kommende tid med henblik på at opnå et bedre datagrundlag og dermed få en bedre viden om, hvor arbejdsgiver og arbejdstager skal sætte ind med handlinger.”

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...