Søgefelt

Primære faneblade

  Arbejdspladsvurdering (APV)

  Arbejdspladsvurderingen (APV) er en metode til at forbedre arbejdsmiljøet.

  Meningen med at gennemføre APV er at:

  • Vurdere arbejdsprocessen – er arbejdet organiseret og tilrettelagt på en ordentlig måde
  • At beskytte den enkelte medarbejder

  Der er en fastlagt procedure man skal følge i en APV:

  1. Hvilke problemer har vi? – Identifikation og kortlægning
  2. Hvad er årsagerne til problemrne? – Beskrivelse og vurdering
  3. Hvordan og hvornår skal problemerne løses? – Prioritering og handlingsplan
  4. Har tiltagene løst vores problem? – Opfølgning på handlingsplan

  Undervejs i forløbet er der også et krav om, at arbejdsrelateret sygefravær skal inddrages i APVen.

  Vejledning om arbejdspladsvurdering i finanssektoren
  FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave en vejledning om arbejdsskadsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål er at bidrage til at styrke den forebyggende arbejdsmiljøindsats i den finansielle sektor.

  Velkommen til selvbetjeningsportalen Mit.forsikringforbundet

  30. januar 2018

  Du finder selvbetjeningsportalen på adressen mit.forsikringsforbundet.dk. Du kan...