Søgefelt

Primære faneblade

  Annoncering i Forsikring

  Nå ud til et publikum på ca. 8.500 faglærte og erfarne forsikringsfolk - benyt dig af muligheden for at annoncere i Forsikringsforbundets medlemsblad Forsikring.

  Annoncering i medlemsbladet Forsikring

  Annoncering i medlemsbladet Forsikring

  Forsikringsforbundets medlemsblad Forsikring udsendes 6 gange årligt til samtlige medlemmer samt til samarbejdspartnere, selskabsledelser etc. Forsikring er et oplagt medie for annoncer om f.eks. uddannelse, kurser, arrangementer, services og produkter som retter sig mod ansatte i forsikringssektoren - herunder også profilannoncer for selskaber og servicevirksomheder i branchen.

  Annoncering

  Forsikringsforbundet tilbyder annoncering i størrelser fra opslag til kant og ned til små tekstsideannoncer. Stillingsannoncer placeres typisk på bladets 'Infosider' og sættes samlet, så de opnår størst mulig opmærksomhed.

  Priserne ligger på et attraktivt niveau - ikke mindst for stillingsannoncering og samannoncering på hjemmeside og i bladet - og afhænger af størrelse med rabatmulighed ved bestilling af annoncering over flere udgaver. Tag kontakt til Forsikringsforbundets kommunikationsafdeling på 33 36 45 08 eller send en mail til redaktionen@forsikringsforbundet.dk og hør nærmere om muligheder og priser på annoncering.

  Der er lejlighedsvis mulighed for at få indstik med i Forsikring, idet bladet ved behov folieres eller der kan indsættes sider i midteropslaget. Kontakt redaktionen på ovenstående telefon/email og hør nærmere om mulighederne.

  For annoncer i Forsikring gælder følgende:

  Annoncer skal have en rimelig relation til Forsikringsforbundets medlemmer og i øvrigt passe med Forsikringsforbundets virke for ansatte i forsikringssektoren, pensionsselskaber, alarmcentraler, A-kasser og beslægtede virksomheder.

  Forsikringsforbundet kan nægte at optage en annonce, hvis den vurderes at være i strid med ovenstående, og eller i strid med Forsikringsforbundets virke og værdier. Afgørelsen om optagelse tages af redaktøren i samråd med formandskabet for Forsikringsforbundet og kan ikke ankes.

  Se oversigten over annonceformater via linket nedenfor.

  Se evt. også info om stillingsannoncering via linket nedenfor eller i venstremenuen

  Kontakt os

  Hør mere om mulighederne for annoncering i Forsikring - kontakt Lars H. Knudsen på e-mail lhk@forsikringsforbundet.dk eller telefon 33 36 45 08

  Praktisk

  Færdigt annoncemateriale sendes til Søren M. Hansen på: smh@forsikringsforbundet.dk

  Forsikringsforbundet kan bistå med produktion af annoncer.

  Materialefrist: Se produktionsplanen (link i venstremenuen)

  Trykteknik/raster: Offset/60#

  Elektronisk annoncemateriale: CMYK-farver, højtopløselig PDF - 300 dpi (eller andet efter aftale).

  Velkommen til selvbetjeningsportalen Mit.forsikringforbundet

  30. januar 2018

  Du finder selvbetjeningsportalen på adressen mit.forsikringsforbundet.dk. Du kan...