Søgefelt

Primære faneblade

  Anarki og kaos, lovgivning eller gensidig dialog?

  I Danmark tror vi på dialogen, der fører til de fælles overenskomster. Det er, hvad vi kalder ’Den danske model’, og den er blevet verdensberømt.I Danmark tror vi på dialogen, der fører til de fælles overenskomster. Det er, hvad vi kalder ’Den danske model’, og den er blevet verdensberømt.

  Når du er medlem af Forsikringsforbundet, så er det højst sandsynligt fordi du tror på fællesskabet, såvel lokalt som med kolleger i andre selskaber, og fordi du er glad for sikkerheden for, at Forsikringsforbundet står klar til at støtte og hjælpe dig. Men du er sikkert også glad for din overenskomst, som er en af Danmarks bedste.

  Men hvad er egentlig alternativet til ’Den danske model’? Hvis der slet ingen regler eller retningslinjer var fastlagt for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager, så kunne det ende i anarki og kaos. Det ønsker de færreste lande, så de mange steder i verden, hvor man ikke har grundlag for en positiv dialog parterne imellem, må regeringerne ty til lovgivning af arbejdsmarkedsforholdene.

  Din overenskomst forhandles mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Forsikringsforbundet, og for hver gang der indgås overenskomst aftales det, hvor længe den skal løbe. Sidste gang den blev forhandlet var i 2014 og her blev det aftalt, at den skulle løbe i tre år.

  Dialog mellem parterne
  Det faglige system i Danmark baserer sig på et sæt spilleregler og på en proces med dialog mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. De to parter fastlægger retningslinjerne for løn, arbejdstid og en mængde andre forhold og goder.

  Gennem efterhånden mange år har dette system, ’Den danske model’, sikret arbejdsro på arbejdsmarkedet og en udvikling, som har taget hensyn til såvel arbejdsgivere som arbejdstagere.

  Vi tror på den danske model
  I Forsikringsforbundet tror vi fuldt og fast på den danske model, som har udviklet sig og er blevet tilpasset skiftende markedsvilkår gennem årene. I dag er det en model, som har til mål at sikre gode forhandlingsløsninger.

  Som fagforening er vi fuldt og helt klar over, at kun med en sund branche – ikke mindst økonomisk sund – kan vi sikre medarbejderne de rette lønninger, attraktive arbejdsforhold og muligheden for et godt arbejdsliv og en god tilværelse, også når arbejdslivet er slut.

  Der ligger et ægte demokrati bag Forsikringsforbundets organisation og arbejde, hvor det enkelte medlem har let ved at komme til orde og gøre sin indflydelse gældende omkring overenskomst og aftaler. Demokratiet sikrer, at Forsikringsforbundets arbejde og overenskomster giver medlemmerne værdi og rammer dér, hvor det gavner dem mest.

  Vil du selv forhandle?
  Der er god grund til at kæmpe for de kollektive overenskomster, som gennem årene har sikret lønmodtagere gode og velfungerende arbejdsforhold. I modsat fald kan vi risikere at ende med et system, som vi ser omkring i verden, hvor sager føres ved domstolene og den enkelte lønmodtager selv skal forhandle sine aftaler med arbejdsgiveren.

  Hvis den danske model sættes ud af funktion, så risikerer arbejdstagerne selv at stå med ansvaret for deres ansættelsesaftaler og arbejdsvilkår. Det vil måske gavne nogle, men vil også skabe uligheder, hvor der ikke længere kan sikres, at den enkelte medarbejder bliver behandlet reelt og arbejder på samme vilkår, som de øvrige.

  Der er flere faktorer, der kan sætte den danske model ud af kraft. En af dem er, hvis organisationsgraden falder til et niveau, hvor arbejdsgiverne ikke længere ser fagforeningen som en relevant forhandlingspart. Det kan blandt andet ske, hvis ’de gule’ organisationers tilbud om billige medlemskaber og billige ordninger for selskaberne får for stor vægt. En anden er, hvis der fra EU-side eller den danske regering gennemfører indgreb over for arbejdsmarkedet, som reelt sætter forhandlingsløsningerne mellem organisationerne ud af spil. Dette er områder, som Forsikringsforbundet arbejder på gennem sit medlemskab af organisationerne NFU, UNI og FTF, der varetager vores medlemmers interesser over for EU-maskineriet og den danske regering.

  Værdien i at sikre vores velfungerende faglige system og de gode overenskomster er en vigtig årsag til at støtte op om Forsikringsforbundet gennem medlemskab og måske også gennem deltagelse i det faglige arbejde.


  Den danske model

  Den danske model er betegnelsen for det særlige danske system for regulering af løn- og arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet gennem kollektive aftaler. Det afgørende element er, at organisationerne har en høj grad af selvregulering, således at lovgivningen spiller en begrænset og fortrinsvis understøttende rolle.

  Julekalender 2017 - se vinderne

  03. december 2017

  Hver dag fra den 1. december og frem til juleaften trak vi lod om fire ...

  07. marts 2018 - Tryg, Sommervej 31C, 8210 Aarhus V

  Arrangementet starter ud med en middag Inden foredraget. 

  29. - 31. januar 2018 - Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør

  26. - 27. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5

  28. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

  01. marts 2018 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

  05. marts 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5, København - lokale 3.5