Søgefelt

Primære faneblade

  97 procent stemte JA til overenskomsten

  Med ikke mindre end 97 procent JA-stemmer har medlemmerne med overvældende flertal godkendt forliget til den nye overenskomst.

  Medlemmerne af Forsikringsforbundet er ovenud tilfredse med den nye overenskomst og dens 3-årige lønstigning på 5,85 procent og øvrige goder. Stemmedeltagelsen var på lidt over 60 procent af de stemmeberettigede medlemmer.

  Medlemmerne har talt - og med en JA-procent på 97 til forliget om ny overenskomst, var opbakningen til overenskomsten overvældende. Overenskomsten giver de ansatte inden for forsikring-, pension og beslægtede områder en lønstigning pr. 1. juli de kommende tre år på i alt 5,85 procent. Stigningen fordeles med 1,9 pct. i 2017, 1,95 pct. i 2018 og 2,0 pct. i 2019.

  Hertil kommer så en række forbedringer i form af en ekstra uges forældreorlov med fuld løn, mulighed for at tilkøbe sig ekstra 5 feriedage om året og "afbetale" dem over 6 måneder, nemmere muligheder for at støtte alvorligt syge nærtstående samt forbedringer af Gruppelivsordningen. Du kan læse mere om indholdet i den nye overenskomst i vores 'OK-avis' her.

  Formandskabet for Forsikringsforbundet glæder sig over den store medlemsopbakning ved urafstemningen, hvor hele 60 procent af de stemmeberettigede medlemmer (medlemmer i selskaber som er med i Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FA) valgte at bruge deres stemmeret. Vedtagelsen af forliget til overenskomst skal ske med simpelt flertal.

  Som medlem af Forsikringsforbundet er du velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller lokale personaleforening med spørgsmål om, hvordan du kan få værdi af de nye bestemmelser i overenskomsten. Nybagte forældre skal huske på, at de nu har ret til 11 ugers forældreorlov med fuld løn, og andre kan uden tvivl få glæde af muligheden for at tilkøbe sig ekstra feriedage. Hertil kommer så de mange muligheder, der allerede ligger i overenskomsten.

  Velkommen til selvbetjeningsportalen Mit.forsikringforbundet

  30. januar 2018

  Du finder selvbetjeningsportalen på adressen mit.forsikringsforbundet.dk. Du kan...