Søgefelt

Primære faneblade

    Personaleforeningen i LB Forsikring

    Personaleforeningen i LB er stiftet i 1970. Gennem årene har forskellige formænd siddet på posterne men de sidste år har Per Gustafsson haft hvervet som Formand. Bestyrelsen består af 7 tillidsrepræsentanter som alle har gennemgået Forsikringsforbundets tillidsrepræsentantuddannelse.

    Vores mission er at være en naturlig del af selskabet og i forbindelse med en tvist så være den forhandlende part som sørger for at selskabet og medlemmet når til enighed i henhold til de fremsatte regler.

    Vi ønsker at tillidsrepræsentanterne i hverdagen bidrager til den gode dialog med selskabet og samtidig sikre at medlemmernes rettigheder opretholdes.

    Se personaleforeningens PF-netværk - kun for medlemmer