Søgefelt

Primære faneblade

    Forsikringsforbundet i PFA Pension

    Velkommen til Forsikringsforbundets personaleforening i PFA Pension.

    Personaleforeningen er medarbejderorganisationen for alle medarbejdere fra elever til ekspeditionssekretærer, viceværter og IT-medarbejdere i PFA Pension.
    Vores styrke er, at vi kender PFA’s kultur, ledelse, medarbejderpolitikker og ikke mindst vores medlemmer. Vi er en bestyrelse på 8 medlemmer og én formand, der i det daglige fungerer som tillidsrepræsentanter og som altid kan give råd og vejledning. Vi har vores eget kontor i Marina Park, hvor formanden holder til.
     
    Hvem har forhandlingsretten?
     
    Kun Forsikringsforbundet og personaleforeningen har forhandlingsretten vedrørende dine løn- og ansættelsesvilkår. Ingen andre har denne forhandlingsret – hverken HK, DJØF, Prosa eller andre faglige organisationer. 
     
    Medlemskab af personaleforeningen og Forsikringsforbundet er naturligvis frivilligt. Men med den forhandlingsret som alene er vores, vil vi gerne understrege, at det i din egen interesse er meget vigtigt at slutte op om foreningen. De forhandlingsresultater og indflydelse vi opnår, hænger nøje sammen med den styrke medlemmerne giver foreningen gennem opbakning.
     
    Hvad får man ud af at være medlem?
     
    Som medlem af Personaleforeningen/Forsikringsforbundet får du – udover medindflydelse på dit ansættelsesforhold – direkte adgang til råd og vejledning ved faglige tvister eller krisesituationer, information fra personaleforeningen og Forsikringsforbundet. Du opnår også mulighed for rabatordninger, foredragsaftener og andre arrangementer med mere.
     
    Vi kan naturligvis ikke forhindre nedskæringer, omstruktureringer, men vi kan sikre at alle regler bliver overholdt og endvidere forhandle de bedst mulige vilkår for netop vores medlemmer. Vi gør vores indflydelse gældende overfor ledelsen, hvis vi oplever, at vores medlemmer ikke bliver godt og anstændigt behandlet. Ingen andre har denne mulighed.
     
    Vi har også plads til dig – og glæder os til at se dig som medlem.
     
    Venlig hilsen                                                                            
     
    Lars Christoffersen
    Formand for PFAP

    Information for gruppen

    Ingen information er tilrådig


    Hvem er vi?

    Bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant
    Bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant
    Formand, bestyrelsesmedlem, kasserer, tillidsrepræsentant
    Bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant
    Bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant
    Bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant
    Bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant
    Næstformand, bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant
    Bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant
    Bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant
    Tillidsrepræsentant
    Formand, bestyrelsesmedlem, kasserer, tillidsrepræsentant
    Bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant
    Bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant
    Bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant
    Bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant
    Næstformand, bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant

    Deltag i årets online julekalender

    15. november 2017

    Igen i år markerer Forsikringsforbundet den søde juletid ved at give dig...

    27. november 2017 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

    28. november 2017 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5, 3. 4

    28. november 2017 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

    30. november 2017 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5

    04. december 2017 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V