Søgefelt

Primære faneblade

  Vi vil mere

  Landsformandens blog

  Vi vil mere

  5. maj 2011 - 0:00

  ”Vi vil mere” har været DFL’s slogan gennem en del år. Det henvender sig til dig som medlem og betyder, at du kan forvente, at alle i DFL arbejder på, at din arbejdssituation bliver tryggest mulig, din løn og pension den bedste vi kan opnå og dit arbejdsmiljø så godt, at du glæder dig til at gå på arbejde hver dag.

  For mange medlemmer er det sådan i dag, men naturligvis er der også større eller mindre problemer omkring i selskaberne. Der sker fortsat afskedigelser, omorganiseringer og fusioner, som betyder, at vi skal i forhandlinger med selskaberne for at skaffe vores medlemmer de bedste betingelser for at komme videre i deres arbejdsliv.

  For en meget stor dels vedkommende er det DFL’s tillidsrepræsentanter, som står for dette arbejde og det er bestemt ikke blevet mindre de seneste år. Tværtimod kræver nye regler og systemer stadig mere viden og større professionalisme fra tillidsmandskorpset. Her træder DFL’s sekretariat til med flere og bedre værktøjer og ikke mindst støtte i faglige spørgsmål.

  Vanskelige samtaler, fortolkning af regler og love, information og støtte til medlemmerne udgør fortsat størstedelen af opgaverne, men nye opgaver omkring bl.a. det psykiske arbejdsmiljø kræver viden og praktisk indsats.

  Tæt dialog med selskabets ledelse, bl.a. HR-afdelingen, stiller tillidsrepræsentanten over for folk, som ofte er højtuddannede og erfarne specialister i det, som er en deltidsopgave for tillidsrepræsentanten. Samtidig presser selskabsledelsen på, for at tillidsrepræsentanterne er klædt endnu bedre på til samarbejdet.

  Det er ikke en nem situation for tillidsrepræsentanterne, som kan forvente fremover at skulle bruge flere ressourcer på at uddanne sig, holde sig orienteret og give med- og modspil til selskabets ledelse.
  Men større kompetencer kan også åbne nye døre for karrieremuligheder. En tillidsmand har gennem sin tætte kontakt til selskabsledelsen alle muligheder for at udvikle sig og vise, hvad hun eller han kan. Det er derfor ikke sjældent, at rollen som tillidsmand i DFL også har været starten på en spændende karriere.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...