Søgefelt

Primære faneblade

  Nærhed

  Landsformandens blog

  Nærhed

  30. maj 2011 - 0:00

  ’Nærhed’ er et centralt begreb i DFL. Det er din nærhed til din tillidsrepræsentant og til din lokale personaleforening. Men det er bestemt også nærheden til formandskab og sekretariat.

  I DFL lægger vi stor vægt på, at du som medlem også føler nærhed til foreningens beslutningsprocesser. Vi vil have åbenhed og en høj grad af medlemsdeltagelse ved vigtige beslutninger – ikke mindst omkring krav til overenskomsterne.

  Her er virkelig tale om nærdemokrati, for som medlem kan du give dit besyv med, både i spørgeskemaundersøgelser men også over for den lokale personaleforening, som kan bringe dine tanker og ideer videre til hovedbestyrelsen. Overenskomstspørgeskemaet er en god lejlighed til at komme med ideer og forslag og jeg kan garantere for, at de alle bliver læst og vurderet.

  Det er heller ikke sjældent, at jeg som landsformand får en email med tanker og forslag til såvel DFL’s arbejde som til overenskomsten. Dem er jeg glad for og prøver altid at besvare hurtigt.
  I midten af maj holdt vi orienteringsmøde og også det er en del af nærheden. Her er vi 120 repræsentanter for DFL samlet ansigt-til-ansigt og her giver personlig kontakt og ’networking’ et væld af information om, hvad der sker lokalt i personaleforeningerne og hvad medlemmernes holdninger er.

  Orienteringsmødet er tid for status på et års arbejde i DFL og en accept af, at vi arbejder i den rigtige retning. I år havde orienteringsmødet særlig fokus på overenskomsten i 2012 og der kom mange værdifulde input til arbejdet. Erfaringerne fra overenskomster i den private sektor er, at overenskomstforhandlingerne bliver udfordrende og at den økonomiske ramme er begrænset.

  Dette vil jeg glæde mig til at fortælle om på landsmødet i 2012, hvor overenskomsten er faldet på plads – forhåbentlig efter en positiv dialog.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...