Søgefelt

Primære faneblade

  Et meget positivt resultat

  Landsformandens blog

  Et meget positivt resultat

  5. december 2011 - 0:00

  Så er den elektroniske afstemning om Overenskomst 2012 afsluttet.
  "Der er en noget større andel nej-stemmer end vi er vant til, hvilket vi i kraft af tilbagemeldinger fra personaleforeningerne ikke tolker som utilfredshed med lønreguleringen, men snarere usikkerhed om hvad der ligger i Timebank-systemet. Hertil kommer, at der blandt mange medlemmer har været utilfredshed med udvidelse af mulighed for at afholde op til 5 børne-sygedage (B-dage) og dermed alene tilgodeser børnefamilierne," udtaler Mette Bergmann, landsformand for DFL.

  "I DFL har vi været i dialog med arbejdsgiverne siden forliget om overenskomsten om en fælles vejledning i timebank, der præcisere reglerne omkring timebank-systemet. Den er nu ved at være på plads, og ligger klar i slutningen af måneden."

  "Jeg vil gerne understrege, at forhandlingsgruppen naturligvis prøvede at få andre goder igennem, men at der som følge af det meget begrænsede økonomiske råderum ikke var mulighed for, for eksempel en ekstra omsorgsdag til alle. I den sammenhæng var de ekstra 3 B-dage meget billige at få igennem, da det erfaringsmæssigt kun påvirker fraværet minimalt, forklarer Mette Bergmann.

  ”Alt i alt synes vi, at vi med de midler der var at gøre godt med, har fået en god overenskomst. En overenskomst med mange gode elementer der rammer bredt og giver værdi for vores medlemmer” udtaler Mette Bergmann.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...