Søgefelt

Primære faneblade

  En trist verdensrekord

  Landsformandens blog

  En trist verdensrekord

  18. marts 2011 - 0:00

  Rundt om i verden tænker man nok på det danske arbejdsmarked som et rart og godt sted, hvor parterne bruger ”den danske model” til at forhandle sig frem til løsninger i mindelighed. Og det er vel også rigtigt nok.

  Desværre risikerer Danmark også at blive verdenskendt som stedet, hvor man slider medarbejdere op i en grad, der i en aktuel OECD-rapport har givet os verdensrekorden i psykisk nedslidning.
  Det er en verdensrekord, som jeg er utrolig ked af at læse om – og bestemt ikke noget, som vi kan sidde overhørig!

  Kigger man på de tilbagemeldinger, som vi får fra tillidsrepræsentanterne om sygemeldinger, så ligner forsikringsbranchen meget det generelle billede i Danmark, hvor omkring halvdelen af alle sygemeldinger skyldes det psykiske arbejdsmiljø. Dette kan skyldes mobning eller især stress og de symptomer, der følger med: hovedpine, træthed, depression og lignende

  Heldigvis er der også mange, som har det godt med jobbet og trives blandt kollegerne i en travl hverdag. Selskaberne har i høj grad fokus på problemer omkring trivsel og psykisk arbejdsmiljø, for ikke blot er det trist, at medarbejdere bliver syge på jobbet, men det er også meget dyrt og belaster de øvrige medarbejdere ekstra.

  Men er der tilstrækkelig fokus på trivslen og det psykiske arbejdsmiljø?
  Nej, og så længe Danmark har en trist topplacering på listen over lande, der nedslider medarbejderne psykisk, så skal der gøres meget mere.

  Det gælder ikke mindst, når stadig ældre medarbejderne skal fastholdes på jobbet. Undersøgelser viser, at det vigtigste for dem ikke er mængden og kompleksiteten af opgaverne, men at arbejdsmiljøet er godt. Skal DFL’s medlemmer arbejde, til de fylder 70 år, så skal de føle sig værdsat og trygge i jobbet og til stadighed føle, at de har kompetencerne til at løse opgaverne og følge med tempoet.

  Psykisk arbejdsmiljø er et af de vigtige emner, vi tager op i de kommende overenskomstforhandlinger.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...