Søgefelt

Primære faneblade

  Det er bare ikke godt nok!

  Landsformandens blog

  Det er bare ikke godt nok!

  3. februar 2011 - 0:00

  Regeringens udspil om en tilbagetrækningsreform handler primært om afskaffelse og det er der ikke meget reform i, set med DFL’s øjne.

  Det er som om, at spørgsmålet om at stabilisere Danmarks økonomi er gået hen og blevet en diskussion om vi skal afskaffe efterlønnen eller arbejde én time mere om ugen – om rød eller blå blok. Det er en meget unuanceret måde at stille det op på.

  I DFL er vi bestemt åbne for at tage del i diskussionen om efterlønnen, men det skal ske som led i en større reformpakke, og med inddragelse af arbejdsmarkedets parter.

  Der er brug for at begrænse den psykiske og fysiske nedslidning på arbejdsmarkedet, og at indrette arbejdsmarkedet på en sådan måde, at man kan blive på det til en højere alder. Regeringens forslag om at afskaffe efterlønnen rummer ikke de nødvendige værktøjer, til at sikre det.

  Vi står dermed i en situation, hvor personer, som har betalt til det danske velfærdssystem gennem hele deres arbejdsliv, ender i en situation hvor de er tvunget til at blive på et turbulent og stadig mere krævende arbejdsmarked, eller alternativt komme på dagpenge og efterfølgende kontanthjælp.

  Det kan vi ganske enkelt ikke være bekendt.

  En nedtrapning og efterfølgende fjernelse af efterlønnen skal derfor erstattes med et anstændigt alternativ for personer, der er nedslidte og derfor gerne vil forlade arbejdsmarkedet, men som ikke er syge nok til at blive tilkendt en førtidspension.

  Forslaget om ”senior-førtidspension” er ikke et anstændigt alternativ. I bund og grund er der blot tale om en traditionel førtidspension, men med garanteret kortere sagsbehandlingstid. Reglerne for tildeling er de samme som hidtil.

  DFL finder det vigtigt, at der er fokus på pensionsordninger og på arbejdsmarkedets holdning til og muligheder for at holde seniorerne i beskæftigelse, også efter at de er fyldt 60 år.

  Dette kan kun gøres ved at arbejdsgiverne viser vilje til ansættelse af ældre medarbejdere, at der er et godt og sundt arbejdsmiljø og at der tænkes kompetenceudvikling gennem hele arbejdslivet.

  Folkepensionsalderen sættes op, dagpengeperiode er sat ned, førtidspension er ikke en mulighed. Hvad skal den medarbejder på 60 år leve af frem til folkepensionen som 67-årig, hvis han eller hun er blevet fyret fra sit job?

  Medarbejderen kan ikke få andet job, dagpengene er begrænset til højst to år, medarbejderen er nedslidt men ikke syg nok til førtidspension og han eller hun kan først få folkepension fem år senere. Hvis man er privilegeret og har en god pensionsordning, er der kun den tilbage at tære på, men når vi lever længere skal pengene også strække til mange flere år.

  DFL ser et behov for, i et bredt og positivt samarbejde blandt politiske partier og arbejdsmarkedets parter, at skabe løsninger som gør det attraktivt at blive længere på arbejdsmarkedet samtidig med, at dem, der har behov for det, kan afslutte deres aktive arbejdsliv på tryg og anstændig vis.

  Det har vi ikke se fra nogen af parterne endnu.

  Hilsen

  Mette Bergmann
  Landsformand

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...