Søgefelt

Primære faneblade

  Den danske model

  Landsformandens blog

  Den danske model

  30. august 2011 - 0:00

  I et samfund, der i stigende grad er præget af individualister, er ordet ’solidaritet’ med garanti ikke det, der bruges oftest. Vi lærer gennem medierne, at det er hipt at være smart og selvstændig - og at du er ’din egen lykkes smed’.

  Udpræget individualisme – jeg kunne fristes til at kalde det egoisme – er ikke det, som fungerer bedst ude på arbejdspladserne i selskaberne. Den kollega, som kører sit helt eget løb og kun har øje for at opnå størst muligt personligt udbytte er sjældent den mest afholdte.

  Erfaringsmæssigt opnås det bedste udbytte ved at stå sammen og få gennemført krav over for arbejdsgiverne. Det er, hvad jeg kalder for solidaritet, men jeg kunne også kalde det for fællesskab. Og tro mig, det fungerer!

  Solidariteten blandt medarbejderne i forsikringsbranchen viser sig gennem den generelt høje organisationsgrad. Det er sådan, at jo højere organisationsgraden i selskaberne er, desto stærkere står DFL over for arbejdsgiverne, når der skal forhandles overenskomst.

  En høj organisationsgrad er også udgangspunktet for ’den danske model’, som bygger på, at arbejdsgivere og arbejdstagere repræsenteres gennem deres respektive organisationer. Her skal de så i dialog – til tider langvarig og vanskelig – finde en balance i krav og muligheder, som vil fungere i praksis.

  Hvor var vi henne, hvis vi ikke havde den danske model og en overenskomst med arbejdsgiverne?

  Så skulle vi have lovgivning i stedet for aftaler mellem parterne, ingen løbende regulering af arbejdsmarkedet og ingen partsaftaler, hvor regering, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer går sammen om de store linjer. Det ville kort sagt komme til at ligne situationen i en række sydeuropæiske lande og det ønsker vi bestemt ikke.

  Den danske model har reguleret arbejdsmarkedet gennem mange år og for mig er der ingen tvivl om, at det også er den model, som vil fungere bedst de kommende mange år.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...