Søgefelt

Forsikringsforbundet blogger

16. december 2014 - 14:03 - Juristens blog

En medarbejder skal handle loyalt over for sin arbejdsgiver – også, selv om medarbejderen er opsagt og fritstillet. En souschef i en fond, som drev et opholdssted for udsatte unge, blev...

16. december 2014 - 14:02 - Juristens blog

Hvis en arbejdsgiver opsiger en gravid medarbejder, så skal arbejdsgiveren godtgøre at opsigelsen ikke er begrundet i graviditeten. Denne bevisbyrde er i de fleste tilfælde løftet, hvis arbejdsgiver...

16. december 2014 - 13:59 - Landsformandens blog

DFL har formuleret en ny vision og nye værdier, der er skabt et sæt nye udvalg, der skal drive det politiske arbejde og sætte praktiske aktiviteter på, og der er sat et utal af andre små og store...

15. december 2014 - 10:14 - Arbejdsmiljøblog

Arbejdsskadeloven står overfor en modernisering i 2015. Og i den forbindelse faldt jeg over denne notits fra en avis i sidste uge (Politiken 08.12.2014): 27 nye forslag til, hvordan vi få...

19. november 2014 - 14:00 - Arbejdsmiljøblog

Let blikket fra pc-skærmen, gå over og hent en kop kaffe eller te, småsnak med kollegaer, sæt dig i et roligt hjørne og lad roen falde over dig et øjeblik. Det...

6. november 2014 - 14:52 - Arbejdsmiljøblog

I dag kommer FTF og LO med et nyt og tiltrængt bud på en genfødsel af arbejdsmiljørådgivningen. Siden 2001, hvor den daværende regering gav dødsstø...

13. oktober 2014 - 16:41 - Landsformandens blog

I dette Forsikring ser vi på hele kompetenceområdet og nogle af de mange tilbud, du får. Som fagforening for forsikringssektoren ved vi alt om den udvikling, som sektoren står...

13. oktober 2014 - 16:37 - Juristens blog

Ligebehandlingsnævnet har behandlet en sag om opsigelse af en gravid medarbejder i hendes prøvetid. Medarbejderen tiltrådte stillingen i august og de første seks må...

13. oktober 2014 - 16:35 - Juristens blog

Forskelsbehandlingsloven siger, at en arbejdsgiver skal foretage hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på at fastholde en handicappet medarbejder i ansættelse. Kan arbejdsgiveren ved en...

8. september 2014 - 18:20 - Arbejdsmiljøblog

Det er efterhånden 4 år siden at Arbejsmiljøloven åbnede mulighed for en organisering og tilrettelæggelse af arbejdsmiljøarbejdet, som i højere grad...

3. september 2014 - 18:04 - Juristens blog

Er igangsættelse af GPS-overvågning en væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene?   Arbejdsgiver har ret til at iværksætte forebyggende foranstaltninger til at kontrollere medarbejderne i det...

3. september 2014 - 18:00 - Juristens blog

Medarbejdere har pligt til at møde på arbejde. Fravær kan dog være i orden, hvis der er tale om lovligt forfald som eksempelvis sygdom.  ‎En medarbejder var ansat i...

3. september 2014 - 17:53 - Landsformandens blog

Der sker rigtig meget i DFL for tiden. Som nyt formandskab arbejder vi på at revidere værdigrundlaget for DFL – ikke fordi det var forkert før, men fordi det er afgø...

19. juni 2014 - 14:36 - Landsformandens blog

Kære medlemmer af DFL. Mit navn er Charlotte, og jeg er blevet valgt som jeres landsformand på landsmødet den 9. maj. Jeg opstillede til posten efter meget grundige overvejelser,...

10. juni 2014 - 14:43 - Juristens blog

Hvis en arbejdsgiver opsiger en medarbejder under dennes graviditet eller barselsorlov, påhviler det efter ligebehandlingsloven arbejdsgiveren at godtgøre, at opsigelsen ikke er helt...

10. juni 2014 - 14:42 - Juristens blog

Sygdom er lovligt forfald, hvis sygdommen forhindrer medarbejderen i at udføre sit arbejde. Hvis medarbejderen derimod udfører arbejde eller aktiviteter under sin sygemelding, som kan...

23. april 2014 - 12:30 - Landsformandens blog

DFL skal placere sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem. Sådan står der i den vision, som DFL har haft i snart mange år....

22. april 2014 - 09:26 - Juristens blog

Obligatoriske whistleblowerordninger – sladreordninger - for de finansielle virksomheder er nu vedtaget i form af en ny lov. Den betyder, at alle selskaber, der er omfattet af loven om finansielle...

22. april 2014 - 09:25 - Juristens blog

En faglig voldgift skulle tage stilling til, om det var berettiget at bortvise en medarbejder på grund af overtrædelse af interne retningslinjer om, at man ikke måtte være alkoholpåvirket i...

22. april 2014 - 09:24 - Juristens blog

En kommune måtte i forbindelse med faldende børnetal sammenlægge to folkeskoler, hvorefter 11 lærere blev afskediget. Tre af de afskedigede var ansat i fleksjob. De havde alle tre nedsat erhvervsevne...

14. april 2014 - 16:09 - OK-blog

SPØRGSMÅL: Hej, jeg læser med interesse afsnittet vedr. deltid uden lønnedgang. Det er aktuelt for mig, da jeg i det sidste år, inden jeg fylder 70, overvejer at gå på deltid.   Jeg er klar...

7. april 2014 - 15:59 - OK-blog

SPØRGSMÅL: Kan i oplyse hvor meget egenbetalingen til gruppelivsdækning i procent er opgjort til i den samlede ramme? Ved OK2012 blev det aftalt, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, som...

7. april 2014 - 15:56 - OK-blog

SPØRGSMÅL: Jeg læste i overenskomsten, at man kan gå på deltid uden lønnedgang. Jeg er fyldt 60 år og har pt. en fridag hver anden uge, og mit...

25. marts 2014 - 13:01 - OK-blog

SPØRGSMÅL: Der står, at der forsøgsvis kan aftales 1924 timer i en periode på min. 6 og maks. 12 måneder. Hvad betyder det, når vores arbejdstid blev...

17. marts 2014 - 15:52 - OK-blog

DFL's repræsentantskab godkendte fredag enstemmigt det forlig til overenskomst, som er indgået mellem DFL og arbejdsgiverne, FA. Forliget giver medarbejder under DFL's fæ...

12. marts 2014 - 20:52 - OK-blog

Læs nyheden om forliget om den næste overenskomst her: https://www.forsikringsforbundet.dk/indhold/forlig-om-ny-overenskomst-p%...   >>> Følg DFL på ...

12. marts 2014 - 16:31 - OK-blog

Det er onsdag den 12. marts og klokken er 16.26. DFL's forhandlingsgruppe tog til overenskomstforhandlinger med FA kl. 11 og vendte tilbage kl. 12.45 for at orientere hovedbestyrelsen, som sidder...

12. marts 2014 - 10:06 - OK-blog

I dag skal DFL til 5. forhandlingsmøde med arbejdsgiverne, FA. DFL tager til forhandlingsmødet med åbent sind, men har fortsat den holdning, at DFL's medlemmer ikke bør...

24. februar 2014 - 10:50 - OK-blog

DFL's hovedbestyrelse holder i disse timer formøde, før forhandlingsgruppen tager over til overenskomstforhandlinger med Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). Mødet er...

21. februar 2014 - 14:53 - OK-blog

På mandag den 24. februar er sidste planlagte forhandlingsmøde med arbejdsgiverne (FA) og DFL's forhandlingsgruppe har arbejdet på højtryk med at forberede sig bedst...

18. februar 2014 - 11:04 - OK-blog

DFL har noteret sig at overenskomstforhandlingerne mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er brudt sammen. Det er beklageligt, at parterne ikke kunne blive enige om et...

17. februar 2014 - 15:46 - OK-blog

Finansforbundet og FA forhandler netop nu I disse timer - mandag den 17. februar og tirsdag den 18. februar - fortsætter Finansforbundet og FA deres forhandlinger om næste overenskomst...

12. februar 2014 - 10:27 - Juristens blog

Dansk El-Forbund har vundet en principiel sejr ved faglig voldgift. Afgørelsen har betydning, idet den siger at det ikke er selvforskyldt fravær, når man er sygemeldt efter en...

12. februar 2014 - 10:25 - Juristens blog

En telesælger blev ansat i en marketingsvirksomhed, hvor 25 pct. af hans kolleger var af anden etnisk herkomst end dansk. I fritiden var telesælgeren leder af et nationalistisk ‎parti...

10. februar 2014 - 15:44 - Arbejdsmiljøblog

  Selv om storrumskontorer efterhånden har mere end 40 år på bagen, har vi intet lært af, hvordan man skal mindske støjen i den type kontorer. Det er forskernes...

10. februar 2014 - 10:01 - OK-blog

DFL's overenskomst forhandlingsgruppe – der består af Lone Clausen (konstitueret landsformand), Charlotte Hougaard (repræsentant for DFL's hovedbestyrelse), Søren...

29. januar 2014 - 12:03 - Landsformandens blog

I DFL sidder vi i skrivende stund – her i slutningen af januar – i forhandlinger med arbejdsgivernes organisation, FA. Det gør vi, fordi vores overenskomster udløber den 1....

20. januar 2014 - 12:57 - OK-blog

Fagforeningen for forsikringsansatte glæder sig over konstruktive forhandlinger med arbejdsgiverne – men parterne er heller ikke begyndt at forhandle løn endnu. ”Løn,...

16. januar 2014 - 11:13 - OK-blog

Vi har lavet et nyt område på hjemmesiden, som er dedikeret til nyheder og vigtigt information om overenskomstforhandlingerne 2014. Her kan du blandt andet læse om...

15. januar 2014 - 09:23 - Landsformandens blog

I DFL har vi længe haft fokus på 2014, for i et halvt år har vi arbejdet på at sammensætte de krav, som skal forhandles med arbejdsgiverne – FA – gennem den kommende måneds tid. Forhandlinger, der...

OK 18 konfliktinformation

13. marts 2018

For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...