Søgefelt

Forsikringsforbundet blogger

20. december 2013 - 12:13 - Landsformandens blog

Først var der Next. Så var der Gerda Nielsen Familie Forsikring. Så dukkede MinForsikring op og sammen med COOP/GF Forsikring har der været et regulært digitalt ’...

10. december 2013 - 10:43 - Juristens blog

En arbejdsgiver er forpligtet til at behandle mænd og kvinder lige. I denne sag tog Ligebehandlingsnævnet stilling til, om et uniformskrav til en kvindelig medarbejder var diskriminerende...

10. december 2013 - 10:41 - Juristens blog

Det er i strid med ligebehandlingsloven, hvis en arbejdsgiver vælger at opsige en medarbejder på grund af graviditet eller barsel. Hvis arbejdsgiveren træffer beslutning om at afskedige...

14. november 2013 - 14:06 - Landsformandens blog

Bip – jeg er din skadesbehandler, hvad kan jeg hjælpe dig med? I de seneste dage har Jyllandsposten og nogle af vores branchemedier haft artikler om, hvordan pensionsselskaberne er...

14. november 2013 - 13:40 - Landsformandens blog

Åben udmelding til politikere og regering om den påtænkte EUD-reform Regeringens udspil til en reform af erhvervsuddannelserne er overordnet set et rigtigt initiativ. I fors...

24. oktober 2013 - 12:14 - OK-blog

Den 21. oktober udvekslede DFL og FA (Finanssektorens Arbejdsgiverforening) de krav, som skal diskuteres under de kommende overenskomstforhandlinger. Selv om medarbejderne i forsikringsbranchen...

22. oktober 2013 - 15:06 - Landsformandens blog

Siden krisen startede i 2008 har vi set rigtig mange afskedigelser i forsikringssektoren. Uden at kende til alle så ved vi, at omkring 1000 medarbejder blevet offer for kollektive afskedigelser....

17. oktober 2013 - 11:19 - Juristens blog

Du har pligt til at møde på arbejde, medmindre du har en lovlig grund til at udeblive, som f. eks. sygdom. Men hvornår vil en udeblivelse være af så grov karakter, at arbejdsgiveren har ret til...

17. oktober 2013 - 11:17 - Juristens blog

Hvis du forlader arbejdspladsen i arbejdstiden, skal du have en god grund. Har du ikke det, så kan det blive set som en misligholdelse af ansættelsesforholdet, og dermed kan du risikere at blive...

17. oktober 2013 - 11:16 - Juristens blog

Regeringen har besluttet at fremsætte forslag til ændring af lov om finansiel virksomhed som bl.a. betyder at indførelse af en whistleblowerordning bliver obligatorisk for hele den finansielle...

17. oktober 2013 - 11:13 - Juristens blog

Ligebehandlingsnævnet får et stigende antal klager i forbindelse med kollektive afskedigelsesrunder, hvor enkeltpersoner klager over, at de er blevet forskelsbehandlet på grund af alder. For en...

28. august 2013 - 11:05 - Juristens blog

 Ligebehandlingsnævnet får mange pudsige sager om forskelsbehandling på grund af køn. En af dem handlede om et diskotek, der havde et tilbud om gratis Cava og billigere entré til alle, der mødte op...

28. august 2013 - 11:03 - Juristens blog

Hvor lang tid før har man krav på at blive varslet, hvis man får ændret sit arbejdssted? Hvis din arbejdsgiver vil ændre vilkårene for dig, skal ændringen varsles med dit individuelle varsel,...

28. august 2013 - 11:01 - Juristens blog

En medarbejder havde holdt forældreorlov og afspadsering i løbet af det seneste halvandet år. Kort efter afslutningen af orloven blev han opsagt samtidig med 11 andre. Kort forinden havde han...

28. august 2013 - 09:00 - Landsformandens blog

I Forsikring nr. 4 er temaet ’digitalisering’, som jo har mange former. Fælles for dem er dog, at de som oftest har til hensigt at automatisere interne processer og flytte opgaver ud til kunderne. Ud...

27. august 2013 - 10:47 - Arbejdsmiljøblog

Så er der gang i nyhedsbrevstrømmen fra BAR Foka igen efter sommerferien. Denne gang har vi sat fokus på skulder- og nakkesmerter, og simple måde at undgå dem p...

21. august 2013 - 10:13 - Arbejdsmiljøblog

For en del år siden var stuebirken meget udskældt, den blev beskyldt for at ødelægge indeklimaet, fordi dens bladsaft kunne blande sig med støvpartikler, som efterf...

12. juni 2013 - 10:48 - Juristens blog

Ligebehandlingsnævnet har taget stilling til, hvorvidt en TV-stations dækning af sport er udtryk for forskelsbehandling på grund af køn. Der var klaget over, at TV-stationen viste en ulige...

12. juni 2013 - 10:47 - Juristens blog

Der er fremsat lovforslag om at ligestille vikarer, der udsendes fra et vikarbureau, med de almindeligt ansatte i en virksomhed. Tanken er, at der ikke må ske forskelsbehandling i forhold til...

12. juni 2013 - 10:45 - Juristens blog

Sommerferien står for døren, og du skal huske på de ændringer der sidste år skete i Ferieloven. Efter de nye regler vil du under visse betingelser få mulighed for at få en erstatningsferie, hvis du...

5. juni 2013 - 10:08 - Landsformandens blog

Siden 1. marts har DFL's personaleforeninger i selskaberne haft fokus på at få flere medlemmer, og det har været en succes. Jeg kan derfor byde et varmt velkommen til 406 nye DFL-medlemmer, som har...

16. maj 2013 - 13:15 - Arbejdsmiljøblog

I mandags gennemførte DFL det første kursus i psykisk arbejdsmiljø for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. De 20 deltagere var meget aktive og nysgerrige p...

15. maj 2013 - 15:40 - Landsformandens blog

Regeringen har fremlagt et forslag til midlertidig sikring af de personer, som falder ud af dagpengesystemet. Også i DFL har vi medlemmer, som bliver ramt. Det er en trist situation, der hurtigt kan...

6. maj 2013 - 12:54 - Arbejdsmiljøblog

Arbejdsskadestyrelsen var i sidste uge ude med en opgørelse som viser, at det kun er hver 20. anmeldte psykiske arbejdsskade som bliver anerkendt. DFL er ligesom andre fagforbund oprø...

18. april 2013 - 08:47 - Landsformandens blog

Kommentar fra formandskabet for DFL til Mariane Dissings klumme i FinansWatch. I klummen skriver Mariane Dissing blandt andet - 'Forandring er et grundvilkår, som skal imødekommes...

17. april 2013 - 10:41 - Juristens blog

Hvis en medarbejder bliver opsagt under graviditet eller barselsorlov, er det arbejdsgiveren, der skal bevise, at afskedigelsen ikke var begrundet i graviditeten.   En økonomisk dårligt kørende...

17. april 2013 - 10:07 - Juristens blog

Det har konsekvenser hvis man vælger at fortsætte hos samme arbejdsgiver i en ny, men ringere stilling.   Hvis en medarbejder imod sit ønske sættes væsentlig ned i tid og løn, kan det betragtes...

17. april 2013 - 09:00 - Landsformandens blog

Hele ”brug og smid væk” mentaliteten repræsenterer i mine øjne bagsiden af vores forbrugersamfund. Der er grundlæggende noget usympatisk ved at anskaffe noget, bruge det et stykke tid og så ellers...

16. april 2013 - 10:28 - Arbejdsmiljøblog

Arbejdsskadestyrelsen modtog i 2012 rekordmange anmeldelser fra danskere, der er blevet syge af at passe deres arbejde. Arbejdsskadestyrelsen har aldrig tidligere modtaget så mange anmeldelser som...

17. marts 2013 - 09:10 - Landsformandens blog

Den verdensberømte ”danske model”, som har sikret danskerne et fredeligt arbejdsmarked med åben dialog mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, er mærkeligt nok under...

15. marts 2013 - 10:48 - Arbejdsmiljøblog

Nu er alt som vises på TV jo ikke sandhed, men dette indslag fra det ny morgen-tv på DR kommer med nogle meget relevante og vigtige pointer. Den generelle skævvridning i...

26. februar 2013 - 11:36 - Arbejdsmiljøblog

Politikens kronik i dag (26.02.13) er skrevet af psykolog Tine Espander. Halvdelen af hendes klienter er ramt af stress.  Hun tager fat i den kolossale udfordring som vi står overfor i dag...

21. februar 2013 - 12:40 - Arbejdsmiljøblog

Det er en rigtig kedelig nyhed. Denne undersøgelse viser at ledernes opmærksomhed på arbejdsmiljø er tæt på nul. Det betyder, at vi skal gøre, hvad vi kan...

12. februar 2013 - 13:20 - Arbejdsmiljøblog

  DFLs Arbejdsmiljøudvalg afholdte sit første møde i 2013 i starten af februar. Blandt emnerne var opsamling fra Arbejdsmiljøseminaret 2012. Udvalget var, ligesom...

11. februar 2013 - 11:13 - Landsformandens blog

I DFL vil vi gerne være endnu flere medlemmer, end vi er i dag – for jo flere vi er, jo stærkere står vi. Når vi derfor skyder vi en hvervekampagne i gang den 1. marts, gør vi det i bund og grund for...

8. februar 2013 - 12:52 - Arbejdsmiljøblog

Der er ikke så mange tilmeldte til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse som foregår i Kolding den 22.-23. april og 27. maj 2013. Hvis du er arbejdsmiljørepræsentant...

5. februar 2013 - 15:42 - Arbejdsmiljøblog

Efter en landsretsdom for nylig er det blevet sværere for arbejdsgiver at fyre stressramte medarbejdere. Det er en meget god nyhed, både for advokaten og DJØF, som fik rettens ord...

3. januar 2013 - 09:21 - Landsformandens blog

Puh, det kan være lidt hårdt at komme op i omdrejninger efter et par rare fridage i forbindelse med jul og nytår. Men op i omdrejninger skal vi, og jo før desto bedre. Vi...

OK 18 konfliktinformation

13. marts 2018

For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...