Søgefelt

ckjs blog

Arbejdsmiljøblog

Ligestilling mellem psykisk og fysisk arbejdsmiljø

23. maj 2012 - 0:00

FTF har gennem de seneste uger arbejdet ihærdigt på, at få det psykiske arbejdsmiljø sat på dagsorden i trepartsforhandlingerne. Hvorfor det? Svaret er indlysende, flere og flere af os bukker under for hårdt arbejdspres, uklare opgaver og forventninger og fyringer rundt om ørerne på os, og hvis vi oveni skal holde til at være flere år i arbejde, så skal det jo også være et arbejde som ikke slider os op mentalt.
 

Landsformandens blog

Bad timing…

30. april 2012 - 0:00

Måske har du opdaget, at der er krise i den finansielle sektor, samfundet og verden omkring os i almindelighed. Du har uden tvivl også opdaget, at dit selskab har rigtig stor fokus på omkostninger.

Arbejdsmiljøblog

Hver 4. sygedag skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø

30. april 2012 - 0:00

Undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø blandt FTF-medlemmer i efteråret er nu ved at kaste resultater af sig. Næsten hver 4. sygedag skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø viser et delresultat fra undersøgelsen. Det svarer til at vi i forsikring i gennemsnit har to sygedage pr. medarbejder, hvor årsagen er det psykiske arbejdsmiljø.
 

Arbejdsmiljøblog

Solafskærmning

24. april 2012 - 0:00

Det virker måske lidt underligt at have en overskrift om at skærme af for solen nu, hvor den endeligt er kommet. Men solens varme og lys giver i disse måneder anledning til en del indeklimaproblemer både i form af varme og blænding. Den lavthængende sol forår og efterår kan skærmes af ved at bruge forskellige installationer lige fra solfilm lagt ind i vinduesglasset til udvendige markiser.
 

Arbejdsmiljøblog

Største undersøgelse om arbejdsmiljø nogensinde

18. april 2012 - 0:00

Ill: Jørn Villumsen/Pol.
 
Over de næste uger får godt 50.000 beskæftigede mulighed for at berette om deres arbejdsmiljø og helbred i den største danske spørgeskemaundersøgelse om emnet nogensinde fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
 

Arbejdsmiljøblog

Endnu et tip til at fjerne nakkesmerter.

22. marts 2012 - 0:00

Man fristes næsten til at sige at det er ugens tilbud. For der er rigtig mange forslag til at forebygge nakke- og skuldersmerter, og det seneste er kommet fra job og krop kampagnen, hvor Krysters Kartel viser, hvordan man undgår skuldersmerter i forbindelse med stillesiddende arbejde.
 
Der er i alt 5 inspirationsvideoer som du enten kan finde på kampagnesiden jobogkrop.dk eller youtube.com
 
1. Hold kroppen i gang
 
2. Det nytter at forebygge
 
3. Lav øvelser
 

Arbejdsmiljøblog

Hvileperiode og fridøgn??

9. marts 2012 - 0:00

For snart 10 år siden vedtog EU Arbejdstidsdirektivet, som krævede max. 48 timers arbejdsuge, min. 11 timers pause mellem arbejdsperioder og et ugentlig fridøgn. Den bestemmelse gælder også i Danmark og i forsikringsbranchen.
 
Men det er mit indtryk at specielt 11 timers reglen brydes jævnligt. Og der er måske nogle faggrupper som er mere udsatte end andre.
 

Arbejdsmiljøblog

Mange deadlines giver dårligere nattesøvn

13. februar 2012 - 0:00

Jeg så forleden dag en undersøgelse, som endnu engang bekræfter vores antagelse om, at stort arbejdspres slider på nattesøvnen.
 Denne gang er det en dansk undersøgelse blandt 302 vidensarbejdere, som blev spurgt om mængden af deadlines og søvnkvalitet.
 Resultaterne af undersøgelsen viste, at hyppige deadlines på jobbet som er svære at overholde viste sig at have en sammenhæng med kortere nattesøvn og en dårligere søvnkvalitet blandt danske vidensarbejdere.

Arbejdsmiljøblog

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

9. februar 2012 - 0:00

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne har aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø på forsikrings- og pensionsområdet været drøftet. Vi havde en række forslag til forbedringer af aftalen:
 
Præcisering af aftalens omfang og indhold, hvilket nu betyder at aftalenteksten lyder:
 
Denne aftale omfatter:
 

Arbejdsmiljøblog

Mobber vi hinanden i forsikring og pension? – 4

6. februar 2012 - 0:00

Så runder vi temaet mobning af for denne gang.
 
Afstemningen er slut, der var desværre ikke så mange som deltog. Men langt de fleste af dem, som har afgivet deres stemme har heldigvis ikke oplevet mobning på arbejdet, og det er glædeligt.
 

Sider

Velkommen til selvbetjeningsportalen Mit.forsikringforbundet

30. januar 2018

Du finder selvbetjeningsportalen på adressen mit.forsikringsforbundet.dk. Du kan...