Søgefelt

lhks blog

Landsformandens blog

Forkert at branchen afskediger 'på forhånd'

2. december 2016 - 13:21

De seneste dage har ikke været de bedste for forsikringsbranchen, idet Nordea Liv & Pension, Danica Pension, Topdanmark, Gjensidige, LB og flere andre selskaber, organiseret under Forsikringsforbundet, har valgt at afskedige medarbejdere.

 

I Forsikringsforbundet har vi et indgående kendskab til branchen og selskabernes situation. Derfor sidder jeg tilbage med en trist følelse af, at selskaberne med de mange afskedigelser tager forskud på en udvikling, som de ikke kan eller bør spå om.

OK-blog

Overenskomstforlig godkendt af DFL's repræsentantskab

17. marts 2014 - 15:52

DFL's repræsentantskab godkendte fredag enstemmigt det forlig til overenskomst, som er indgået mellem DFL og arbejdsgiverne, FA.

Forliget giver medarbejder under DFL's fællesoverenskomst en lønstigning over tre år på 5,25 pct. og sammen med de øvrige goder i overenskomsten fandt repræsentantskabet det meget tilfredsstillende.

OK-blog

Vi venter ... og venter

12. marts 2014 - 16:31

Det er onsdag den 12. marts og klokken er 16.26. DFL's forhandlingsgruppe tog til overenskomstforhandlinger med FA kl. 11 og vendte tilbage kl. 12.45 for at orientere hovedbestyrelsen, som sidder på sekretariatat og venter.

OK-blog

OK2014: Klar til forhandlingsdag med FA

24. februar 2014 - 10:50

DFL's hovedbestyrelse holder i disse timer formøde, før forhandlingsgruppen tager over til overenskomstforhandlinger med Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). Mødet er ledet af Lone Clausen, konstitueret landsformand, som også er leder af forhandlingsgruppen.

OK-blog

OK2014: Tag den med ro

18. februar 2014 - 11:04

DFL har noteret sig at overenskomstforhandlingerne mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er brudt sammen. Det er beklageligt, at parterne ikke kunne blive enige om et niveau for lønstigningerne i den kommende overenskomstperiode, men det er også vigtigt at huske på, at nok er konfliktvarslet afleveret og forhandlingerne overgivet til Forligsinstitutionen, men mulighederne for en forhandlingsløsning er endnu ikke udtømt.

Landsformandens blog

’Digitalt Big Bang’ i forsikringsbranchen

20. december 2013 - 12:13

Først var der Next. Så var der Gerda Nielsen Familie Forsikring. Så dukkede MinForsikring op og sammen med COOP/GF Forsikring har der været et regulært digitalt ’Big Bang’ i forsikringsbranchen inden for kort tid. Topfolk fra de traditionelle selskaber har ellers ofte udtalt, at det danske forsikringsmarked var så effektivt, at nye spillere ikke kunne konkurrere rent prismæssigt.

Men det holder ikke – eller gør det?

Landsformandens blog

Reform af erhvervsuddannelser ødelægger finansuddannelsen

14. november 2013 - 13:40

Åben udmelding til politikere og regering om den påtænkte EUD-reform

Regeringens udspil til en reform af erhvervsuddannelserne er overordnet set et rigtigt initiativ. I forsøget på at løse udfordringer med faldende elevtal og højt frafald på erhvervsskolerne, er det meget uheldigt at også grundlaget for finanssektorens succesfulde elevuddannelse – finansuddannelsen – fjernes.

Sider

Julekalender 2017 - se vinderne

03. december 2017

Hver dag fra den 1. december og frem til juleaften trækker vi lod om fire...

13. december 2017 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5, København - lokale 3.5

15. december 2017 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5

24. januar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5, lokale 1.3

29. - 31. januar 2018 - Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør

26. - 27. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5