Søgefelt

smhs blog

Juristens blog

Aldersmæssig ligebehandling

17. oktober 2013 - 11:13
Ligebehandlingsnævnet får et stigende antal klager i forbindelse med kollektive afskedigelsesrunder, hvor enkeltpersoner klager over, at de er blevet forskelsbehandlet på grund af alder. For en afskediget kan tanken være nærliggende, hvis man f.eks. er over 60 år. Men uanset hvad arbejdsgiverens motiv er, så kan det være vanskeligt at bevise. Her kræves at klager kan fremlægge dokumentation for, at afskedigelserne har en markant aldersmæssig skævhed.
 
Juristens blog

Husk stiletterne

28. august 2013 - 11:05
 Ligebehandlingsnævnet får mange pudsige sager om forskelsbehandling på grund af køn. En af dem handlede om et diskotek, der havde et tilbud om gratis Cava og billigere entré til alle, der mødte op i stiletter. Det var blevet indklaget til nævnet, hvor diskoteket i forsvar anførte, at de ikke forskelsbehandler køn, men i stedet forfordeler folk med en speciel dresscode – her stiletter. De mente, at det ikke havde noget med køn at gøre, og at tilbuddet også gjaldt for mænd, som ankom i højhælede sko.
 
Juristens blog

Hvornår skal du varsles?

28. august 2013 - 11:03
Hvor lang tid før har man krav på at blive varslet, hvis man får ændret sit arbejdssted?
Hvis din arbejdsgiver vil ændre vilkårene for dig, skal ændringen varsles med dit individuelle varsel, hvis ændringen juridisk set anses for væsentlig. Det betyder, at du så kan vælge at fortsætte på de nye vilkår, eller du kan betragte dig som opsagt og så fratræde stillingen, når dit individuelle varsel udløber.
 
Juristens blog

Fyret efter forældreorlov

28. august 2013 - 11:01
En medarbejder havde holdt forældreorlov og afspadsering i løbet af det seneste halvandet år. Kort efter afslutningen af orloven blev han opsagt samtidig med 11 andre. Kort forinden havde han skiftet afdeling, og havde derfor kun arbejdet sammen med sin nye leder i få dage.
 
Landsformandens blog

Er din plan klar?

28. august 2013 - 9:00

I Forsikring nr. 4 er temaet ’digitalisering’, som jo har mange former. Fælles for dem er dog, at de som oftest har til hensigt at automatisere interne processer og flytte opgaver ud til kunderne. Ud over, at digitaliseringen kan sigte mod at give bedre kundeservice og gøre f.eks. skadesanmeldelser hurtigere og enklere, så har den typisk også det formål – eller i hvert fald den effekt - at den mindsker behovet for manuelt arbejde. Altså, at selskabet kan klare sig med færre medarbejdere.

Juristens blog

Vil du helst se kvinder eller mænd dyrke sport?

12. juni 2013 - 10:48
Ligebehandlingsnævnet har taget stilling til, hvorvidt en TV-stations dækning af sport er udtryk for forskelsbehandling på grund af køn. Der var klaget over, at TV-stationen viste en ulige fordeling af sport med mandlige sportsudøvere i forhold til sport med kvindelige udøvere.  Dette så klager som en diskriminering af kvinder og mente at TV-stationen som public service organ skal vise en ligelig fordeling af sport med mandlige og kvindelige sportsudøvere.
 
Juristens blog

Nye regler for vikarer på vej

12. juni 2013 - 10:47

Der er fremsat lovforslag om at ligestille vikarer, der udsendes fra et vikarbureau, med de almindeligt ansatte i en virksomhed. Tanken er, at der ikke må ske forskelsbehandling i forhold til væsentlige løn og ansættelsesvilkår, ligesom vikarerne også skal have adgang til personalegoder. Disse ordninger kan eksempelvis være massage og frugtordninger, der stilles til rådighed for selskabets egne ansatte. Det er regeringens hensigt, at loven skal træde i kraft pr. 1. juli 2013.

Juristens blog

Syg under sommerferien

12. juni 2013 - 10:45

Sommerferien står for døren, og du skal huske på de ændringer der sidste år skete i Ferieloven. Efter de nye regler vil du under visse betingelser få mulighed for at få en erstatningsferie, hvis du bliver syg, mens du er på ferie. Du kan læse nærmere om reglerne på DFL´s hjemmeside under Fagligt / Job / Ferieregler (eller scan QR-koden med din mobil/tablet), hvor du skal klikke på dokumentet ”Kort om feriereglerne”. I dette dokument finder du reglerne omkring sygdom i ferien nøje beskrevet, ligesom der er information om ferieafholdelse generelt, samt om sygdom før ferien.

Landsformandens blog

Velkommen til 406 nye medlemmer

5. juni 2013 - 10:08

Siden 1. marts har DFL's personaleforeninger i selskaberne haft fokus på at få flere medlemmer, og det har været en succes. Jeg kan derfor byde et varmt velkommen til 406 nye DFL-medlemmer, som har kunnet se værdien i et medlemskab af den fagforening, som forhandler deres overenskomst og sikrer trygheden i deres arbejdsliv.

Landsformandens blog

Godt, at der er skabt et sikkerhedsnet

15. maj 2013 - 15:40

Regeringen har fremlagt et forslag til midlertidig sikring af de personer, som falder ud af dagpengesystemet. Også i DFL har vi medlemmer, som bliver ramt. Det er en trist situation, der hurtigt kan rive tæppet væk under ens hverdag.

Sider

Velkommen til selvbetjeningsportalen Mit.forsikringforbundet

30. januar 2018

Du finder selvbetjeningsportalen på adressen mit.forsikringsforbundet.dk. Du kan...