Søgefelt

smhs blog

OK-blog

OK2014: Konstruktiv atmosfære (nyt fra mødet 17. jan.)

20. januar 2014 - 12:57

Fagforeningen for forsikringsansatte glæder sig over konstruktive forhandlinger med arbejdsgiverne – men parterne er heller ikke begyndt at forhandle løn endnu.

”Løn, løn, løn!” lyder det fra DFL's formand Mette Bergmann, når man spørger til hovedkravet ved de igangværende overenskomstforhandlinger.  

Dermed lægger DFL sig i samme spor en række andre lønmodtagerorganisationer, som netop nu forhandler overenskomst.  

OK-blog

OK2014: Følg med i overenskomstforhandlingerne 2014

16. januar 2014 - 11:13

Vi har lavet et nyt område på hjemmesiden, som er dedikeret til nyheder og vigtigt information om overenskomstforhandlingerne 2014.

Her kan du blandt andet læse om forhandlingernes forløb, se hele køreplanen for forhandlingerne samt få vigtig viden om hvad der sker i tilfælde af konflikt.

Klik videre til området via linket nedenfor.

Landsformandens blog

Et trygt og godt 2014

15. januar 2014 - 9:23
I DFL har vi længe haft fokus på 2014, for i et halvt år har vi arbejdet på at sammensætte de krav, som skal forhandles med arbejdsgiverne – FA – gennem den kommende måneds tid. Forhandlinger, der normalt foregår i en positiv ånd, og som endnu aldrig har ført til konflikt eller det der ligner.
 
Juristens blog

Må man være lårkort i fængslet?

10. december 2013 - 10:43
En arbejdsgiver er forpligtet til at behandle mænd og kvinder lige. I denne sag tog Ligebehandlingsnævnet stilling til, om et uniformskrav til en kvindelig medarbejder var diskriminerende.
 
Juristens blog

Opsigelse efter tilbagekomst fra barsel

10. december 2013 - 10:41
Det er i strid med ligebehandlingsloven, hvis en arbejdsgiver vælger at opsige en medarbejder på grund af graviditet eller barsel. Hvis arbejdsgiveren træffer beslutning om at afskedige medarbejderen under medarbejderens graviditet eller barsel, påhviler det arbejdsgiveren at bevise, at medarbejderen ikke blev afskediget på grund af afholdelsen af barsel. 
 
OK-blog

OK2014: Tak for kaffe!

24. oktober 2013 - 12:14

Den 21. oktober udvekslede DFL og FA (Finanssektorens Arbejdsgiverforening) de krav, som skal diskuteres under de kommende overenskomstforhandlinger. Selv om medarbejderne i forsikringsbranchen generelt har gode forhold, så har DFL ønske om, at vi i næste overenskomst får mærkbare lønstigninger, øget tryghed – såvel når du er i arbejde som ved afskedigelser – og får rettet op på nogle skævheder i den nuværende overenskomst.

Landsformandens blog

Mange afskedigelser i forsikring

22. oktober 2013 - 15:06

Siden krisen startede i 2008 har vi set rigtig mange afskedigelser i forsikringssektoren. Uden at kende til alle så ved vi, at omkring 1000 medarbejder blevet offer for kollektive afskedigelser. Gennem året har vi allerede set afskedigelser i Tryg, If, Alm. Brand, PFA, Købstæderne og LB Forsikring.

Juristens blog

Drik ikke for meget på forretningsrejsen

17. oktober 2013 - 11:19
Du har pligt til at møde på arbejde, medmindre du har en lovlig grund til at udeblive, som f. eks. sygdom. Men hvornår vil en udeblivelse være af så grov karakter, at arbejdsgiveren har ret til at bortvise dig, hvis du ikke møder på arbejde?
 
En medarbejder skulle sammen med en kollega deltage i møder på en rejse til Østen. Den første dag havde de et middagsmøde med en ‎kunde, og da mødet sluttede kl. 23 gik den ene medarbejder i seng, mens den anden blev i baren.‎
 
Juristens blog

Hvis du går i vrede

17. oktober 2013 - 11:17
Hvis du forlader arbejdspladsen i arbejdstiden, skal du have en god grund. Har du ikke det, så kan det blive set som en misligholdelse af ansættelsesforholdet, og dermed kan du risikere at blive bortvist eller opsagt.
 
En nylig sag drejer sig om en medarbejder, der havde bedt om at få nogle fridage. Svaret fra hendes chef var, at ferie og fridage skulle tilrettelægges sådan, at medarbejderne kunne dække hinanden ind. Chefen sagde derfor nej til fridagene.
 ‎
Juristens blog

Whistleblowerordning i forsikring

17. oktober 2013 - 11:16
Regeringen har besluttet at fremsætte forslag til ændring af lov om finansiel virksomhed som bl.a. betyder at indførelse af en whistleblowerordning bliver obligatorisk for hele den finansielle sektor.
 

Sider

Julekalender 2017 - se vinderne

03. december 2017

Hver dag fra den 1. december og frem til juleaften trak vi lod om fire ...

07. marts 2018 - Tryg, Sommervej 31C, 8210 Aarhus V

Arrangementet starter ud med en middag Inden foredraget. 

19. januar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5, lokale 3.5

29. - 31. januar 2018 - Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør

26. - 27. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5

28. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

01. marts 2018 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V