Søgefelt

smhs blog

Juristens blog

Fyret for sin politiske opfattelse

12. februar 2014 - 10:25

En telesælger blev ansat i en marketingsvirksomhed, hvor 25 pct. af hans kolleger var af anden etnisk herkomst end dansk. I fritiden var telesælgeren leder af et nationalistisk ‎parti, og han havde i den forbindelse udtalt til Ekstra Bladet: ”Man er kun dansker, hvis man biologisk set er dansker”.

OK-blog

OK2014: De store afgørelser venter forude (nyt fra mødet 3. feb.)

10. februar 2014 - 10:01

DFL's overenskomst forhandlingsgruppe – der består af Lone Clausen (konstitueret landsformand), Charlotte Hougaard (repræsentant for DFL's hovedbestyrelse), Søren Thorsen (sekretariatschef) og Torben Nylén (faglig konsulent, forhandler) – havde 3. forhandlingsmøde med arbejdsgiverne (FA) mandag den 3. februar.  

Landsformandens blog

Det drejer sig om din fremtid

29. januar 2014 - 12:03

I DFL sidder vi i skrivende stund – her i slutningen af januar – i forhandlinger med arbejdsgivernes organisation, FA. Det gør vi, fordi vores overenskomster udløber den 1. april i år. En overenskomst gælder normalt i to år og skal så fornys gennem forhandlinger mellem DFL og FA, eller mellem DFL og dit selskab, hvis den er lokal.

OK-blog

OK2014: Konstruktiv atmosfære (nyt fra mødet 17. jan.)

20. januar 2014 - 12:57

Fagforeningen for forsikringsansatte glæder sig over konstruktive forhandlinger med arbejdsgiverne – men parterne er heller ikke begyndt at forhandle løn endnu.

”Løn, løn, løn!” lyder det fra DFL's formand Mette Bergmann, når man spørger til hovedkravet ved de igangværende overenskomstforhandlinger.  

Dermed lægger DFL sig i samme spor en række andre lønmodtagerorganisationer, som netop nu forhandler overenskomst.  

OK-blog

OK2014: Følg med i overenskomstforhandlingerne 2014

16. januar 2014 - 11:13

Vi har lavet et nyt område på hjemmesiden, som er dedikeret til nyheder og vigtigt information om overenskomstforhandlingerne 2014.

Her kan du blandt andet læse om forhandlingernes forløb, se hele køreplanen for forhandlingerne samt få vigtig viden om hvad der sker i tilfælde af konflikt.

Klik videre til området via linket nedenfor.

Landsformandens blog

Et trygt og godt 2014

15. januar 2014 - 9:23
I DFL har vi længe haft fokus på 2014, for i et halvt år har vi arbejdet på at sammensætte de krav, som skal forhandles med arbejdsgiverne – FA – gennem den kommende måneds tid. Forhandlinger, der normalt foregår i en positiv ånd, og som endnu aldrig har ført til konflikt eller det der ligner.
 
Juristens blog

Må man være lårkort i fængslet?

10. december 2013 - 10:43
En arbejdsgiver er forpligtet til at behandle mænd og kvinder lige. I denne sag tog Ligebehandlingsnævnet stilling til, om et uniformskrav til en kvindelig medarbejder var diskriminerende.
 
Juristens blog

Opsigelse efter tilbagekomst fra barsel

10. december 2013 - 10:41
Det er i strid med ligebehandlingsloven, hvis en arbejdsgiver vælger at opsige en medarbejder på grund af graviditet eller barsel. Hvis arbejdsgiveren træffer beslutning om at afskedige medarbejderen under medarbejderens graviditet eller barsel, påhviler det arbejdsgiveren at bevise, at medarbejderen ikke blev afskediget på grund af afholdelsen af barsel. 
 
OK-blog

OK2014: Tak for kaffe!

24. oktober 2013 - 12:14

Den 21. oktober udvekslede DFL og FA (Finanssektorens Arbejdsgiverforening) de krav, som skal diskuteres under de kommende overenskomstforhandlinger. Selv om medarbejderne i forsikringsbranchen generelt har gode forhold, så har DFL ønske om, at vi i næste overenskomst får mærkbare lønstigninger, øget tryghed – såvel når du er i arbejde som ved afskedigelser – og får rettet op på nogle skævheder i den nuværende overenskomst.

Landsformandens blog

Mange afskedigelser i forsikring

22. oktober 2013 - 15:06

Siden krisen startede i 2008 har vi set rigtig mange afskedigelser i forsikringssektoren. Uden at kende til alle så ved vi, at omkring 1000 medarbejder blevet offer for kollektive afskedigelser. Gennem året har vi allerede set afskedigelser i Tryg, If, Alm. Brand, PFA, Købstæderne og LB Forsikring.

Sider

OK 18 konfliktinformation

13. marts 2018

For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...