Søgefelt

smhs blog

OK-blog

OK14 QA: På deltid uden lønnedgang?

14. april 2014 - 16:09

SPØRGSMÅL:

Hej, jeg læser med interesse afsnittet vedr. deltid uden lønnedgang. Det er aktuelt for mig, da jeg i det sidste år, inden jeg fylder 70, overvejer at gå på deltid.
 
Jeg er klar over muligheden for at gå ned på hhv. 80- og 60 %, men uden lønnedgang, var jeg ikke klar over.
 
Er der andre steder jeg kan læse mere om det, eller har I en kommentar hertil.
 

SVAR:

Formuleringen i vores materiale til afstemning vedr. overenskomsten har givet anledning til flere spørgsmål herom.
OK-blog

OK14 QA: Gruppelivsdækning og 'Ny løn'?

7. april 2014 - 15:59

SPØRGSMÅL:

Kan i oplyse hvor meget egenbetalingen til gruppelivsdækning i procent er opgjort til i den samlede ramme?
Ved OK2012 blev det aftalt, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, som skulle kigge nærmere på "Ny løn". Hvordan går det med dette projekt?

SVAR:

Lønsystem arbejdet førte ikke til noget konkret. Der var ikke penge nok ved overenskomstforhandlingerne til at få et nyt lønsystem rullende.
 
OK-blog

OK14 QA: Deltid uden lønnedgang og pensionsbidrag?

7. april 2014 - 15:56

SPØRGSMÅL:

Jeg læste i overenskomsten, at man kan gå på deltid uden lønnedgang. Jeg er fyldt 60 år og har pt. en fridag hver anden uge, og mit pensionsbidrag bliver betalt. Betyder overenskomsten, at jeg fra 01. april får fuld løn, og i stedet ikke får pensionsbidrag?  

Kan jeg nu tage en ugentlig fridag uden lønnedgang?

OK-blog

OK14 QA: Arbejdstid - 1924 eller 1865,5 timer?

25. marts 2014 - 13:01

SPØRGSMÅL:

Der står, at der forsøgsvis kan aftales 1924 timer i en periode på min. 6 og maks. 12 måneder.
Hvad betyder det, når vores arbejdstid blev sat op til 1924 timer i september sidste år (2013)?
Kommer vi til at gå ned i tid igen pr. 1. september 2014 eller er løbet bare kørt for os?

OK-blog

OK2014: DFL til 5. forhandlingsmøde i dag

12. marts 2014 - 10:06

I dag skal DFL til 5. forhandlingsmøde med arbejdsgiverne, FA. DFL tager til forhandlingsmødet med åbent sind, men har fortsat den holdning, at DFL's medlemmer ikke bør stilles ringere omkring lønfremgang end den øvrige del af arbejdsmarkedet.

Hovedbestyrelse og repræsentantskab har bemyndiget, at DFL's forhandlingsgruppe kan lægge 1. strejkevarsel til FA, hvis det ikke skønnes, at der sker en udvikling i forhandlingerne.

OK-blog

OK2014: Forberedelser inden sidste forhandlingsmøde

21. februar 2014 - 14:53

På mandag den 24. februar er sidste planlagte forhandlingsmøde med arbejdsgiverne (FA) og DFL's forhandlingsgruppe har arbejdet på højtryk med at forberede sig bedst muligt til mødet.

Fra venstre ses Lone Clausen (konstitueret landsformand), Charlotte Hougaard (repræsentant for DFL's hovedbestyrelse), Søren Thorsen (sekretariatschef) og Torben Nylén (faglig konsulent i DFL og forhandler).

Juristens blog

Fravær efter privat operation kan give ret til løn under sygdom

12. februar 2014 - 10:27

Dansk El-Forbund har vundet en principiel sejr ved faglig voldgift. Afgørelsen har betydning, idet den siger at det ikke er selvforskyldt fravær, når man er sygemeldt efter en privat øjenoperation, der korrigerer for en synsnedsættelse. Man mister i den situation derfor heller ikke sin overenskomstmæssige ret til løn under sygdom.

Juristens blog

Fyret for sin politiske opfattelse

12. februar 2014 - 10:25

En telesælger blev ansat i en marketingsvirksomhed, hvor 25 pct. af hans kolleger var af anden etnisk herkomst end dansk. I fritiden var telesælgeren leder af et nationalistisk ‎parti, og han havde i den forbindelse udtalt til Ekstra Bladet: ”Man er kun dansker, hvis man biologisk set er dansker”.

OK-blog

OK2014: De store afgørelser venter forude (nyt fra mødet 3. feb.)

10. februar 2014 - 10:01

DFL's overenskomst forhandlingsgruppe – der består af Lone Clausen (konstitueret landsformand), Charlotte Hougaard (repræsentant for DFL's hovedbestyrelse), Søren Thorsen (sekretariatschef) og Torben Nylén (faglig konsulent, forhandler) – havde 3. forhandlingsmøde med arbejdsgiverne (FA) mandag den 3. februar.  

Landsformandens blog

Det drejer sig om din fremtid

29. januar 2014 - 12:03

I DFL sidder vi i skrivende stund – her i slutningen af januar – i forhandlinger med arbejdsgivernes organisation, FA. Det gør vi, fordi vores overenskomster udløber den 1. april i år. En overenskomst gælder normalt i to år og skal så fornys gennem forhandlinger mellem DFL og FA, eller mellem DFL og dit selskab, hvis den er lokal.

Sider

Velkommen til selvbetjeningsportalen Mit.forsikringforbundet

30. januar 2018

Du finder selvbetjeningsportalen på adressen mit.forsikringsforbundet.dk. Du kan...