Søgefelt

smhs blog

Juristens blog

‎GPS-overvågning af firmabil

3. september 2014 - 18:04
Er igangsættelse af GPS-overvågning en væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene?
 
Arbejdsgiver har ret til at iværksætte forebyggende foranstaltninger til at kontrollere medarbejderne i det omfang, det har et sagligt formål. Desuden skal arbejdsgiveren altid give medarbejderne besked, inden en forebyggende overvågning starter – som det foreskrives i såvel persondataloven som i Datatilsynets praksis.
 
Juristens blog

Sov ikke for længe

3. september 2014 - 18:00

Medarbejdere har pligt til at møde på arbejde. Fravær kan dog være i orden, hvis der er tale om lovligt forfald som eksempelvis sygdom.  ‎En medarbejder var ansat i en virksomhed, hvor han arbejdede på lageret. Han skulle møde kl. 7.00 om morgenen, men en mandag morgen følte han sig for træt. Årsagen var, at han havde brugt weekenden på at lave sit badeværelse og næsten glemt at sove. I løbet af to døgn havde han således kun fået 6-7 timers søvn.  

Landsformandens blog

Vi skal sikre dig værdi!

3. september 2014 - 17:53

Der sker rigtig meget i DFL for tiden. Som nyt formandskab arbejder vi på at revidere værdigrundlaget for DFL – ikke fordi det var forkert før, men fordi det er afgørende vigtigt, at vi som faglig organisation er på omgangshøjde med medlemmerne og med udviklingen i selskaberne.  

Landsformandens blog

Nyt ansigt – nye tanker

19. juni 2014 - 14:36

Kære medlemmer af DFL. Mit navn er Charlotte, og jeg er blevet valgt som jeres landsformand på landsmødet den 9. maj. Jeg opstillede til posten efter meget grundige overvejelser, for dels skulle jeg overbevise mig selv om, at jeg var klar til at påtage mig det ansvarsfulde hverv, og dels skulle jeg tænke over, hvad jeg skal stå for som landsformand for DFL.  

Juristens blog

Opsigelse tre uger efter barselsorlov

10. juni 2014 - 14:43

Hvis en arbejdsgiver opsiger en medarbejder under dennes graviditet eller barselsorlov, påhviler det efter ligebehandlingsloven arbejdsgiveren at godtgøre, at opsigelsen ikke er helt eller delvist begrundet i graviditeten.

Hvis beslutningen om opsigelse først træffes, efter ‎medarbejderens tilbagevenden fra barsel, gælder der en delt bevisbyrde. Det betyder, at medarbejderen må kunne påvise faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at medarbejderen har været udsat for forskelsbehandling. ‎

Juristens blog

Arbejde under en sygemelding

10. juni 2014 - 14:42

Sygdom er lovligt forfald, hvis sygdommen forhindrer medarbejderen i at udføre sit arbejde. Hvis medarbejderen derimod udfører arbejde eller aktiviteter under sin sygemelding, som kan stride imod den pågældendes sygemelding, kan situationen dog blive en anden.

Landsformandens blog

Tilbage til fremtiden

23. april 2014 - 12:30

DFL skal placere sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Sådan står der i den vision, som DFL har haft i snart mange år. Men er det virkelig det, der giver medlemmerne værdi? Eller ligger værdien i det nære, det personlige, det opmærksomme og den støtte, som DFL gennem sin lokale tilstedeværelse tilbyder medlemmerne?

Juristens blog

Fuld anonymitet, hvis du har noget at melde

22. april 2014 - 9:26

Obligatoriske whistleblowerordninger – sladreordninger - for de finansielle virksomheder er nu vedtaget i form af en ny lov. Den betyder, at alle selskaber, der er omfattet af loven om finansielle virksomhed har pligt til at have en intern whistleblowerordning. Ordningen betyder, at ansatte og medlemmer af selskabets bestyrelse nu får en særlig, uafhængig og selvstændig kanal, som kan bruges til at indberette sager, hvor virksomheden overtræder eller potentielt overtræder den finansielle regulering.

Juristens blog

Alkoholindtagelse kunne ikke berettige til bortvisning

22. april 2014 - 9:25

En faglig voldgift skulle tage stilling til, om det var berettiget at bortvise en medarbejder på grund af overtrædelse af interne retningslinjer om, at man ikke måtte være alkoholpåvirket i arbejdstiden.

Juristens blog

Fleksjobbere – afskedigelse og godtgørelsesniveau

22. april 2014 - 9:24

En kommune måtte i forbindelse med faldende børnetal sammenlægge to folkeskoler, hvorefter 11 lærere blev afskediget. Tre af de afskedigede var ansat i fleksjob. De havde alle tre nedsat erhvervsevne, men havde fungeret tilfredsstillende med små hold eller specialundervisning af elever i en årrække.

Den ene medarbejder blev opsagt med henvisning til manglende fleksibilitet, mens arbejdsgiveren i de to andre tilfælde vurderede, at man ikke kunne opfylde medarbejdernes skånehensyn efter omstruktureringen.

Sider

Julekalender 2017 - se vinderne

03. december 2017

Hver dag fra den 1. december og frem til juleaften trak vi lod om fire ...

07. marts 2018 - Tryg, Sommervej 31C, 8210 Aarhus V

Arrangementet starter ud med en middag Inden foredraget. 

29. - 31. januar 2018 - Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør

26. - 27. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5

28. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

01. marts 2018 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

05. marts 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5, København - lokale 3.5