Søgefelt

smhs blog

Landsformandens blog

Udnyt seniorpotentialet

15. april 2015 - 15:42

Finanssektoren – og ikke mindst forsikringsbranchen – er et godt sted. Her kræves godt nok, at medarbejderne kan løbe hurtigt og løfte tunge byrder, men det er kun sjældent i rent fysisk forstand. Som oftest ligger de tunge byrder på skrivebordet eller står på skærmen.

Juristens blog

Dagpengeret og fratrædelsesgodtgørelse

11. februar 2015 - 9:55

Når man er medlem af en a-kasse, har man som udgangspunkt ret til dagpenge, hvis man uforskyldt mister sit arbejde. En forudsætning for at modtage dagpenge er dog bl.a., at man som ledig ikke har andet forsørgelsesgrundlag, herunder har modtaget indtægter, der træder i stedet for løn.

Juristens blog

Køb fra en arbejdsgiverbetalt mobiltelefon

11. februar 2015 - 9:54

Det er meget almindeligt, at arbejdsgivere stiller f. eks. mobiltelefoner, tablets eller lignende til rådighed for medarbejderne, enten alene til brug for arbejdet eller som et arbejdsgiverbetalt gode, der også må bruges privat. Men kan misbrug af en arbejdstelefon føre til bortvisning? Det så Østre Landsret på i denne sag.

Landsformandens blog

Lige i skabet

11. februar 2015 - 9:50

Hvis du går og tænker, at fagforeninger, overenskomster, fællesskab og solidaritet er noget støvet og gammeldags, så tror du fejl. Stadig flere danske lønmodtagere støtter op om et fagligt fællesskab, som håndterer kollektive overenskomster og i dialog med arbejdsgiverne klarer de små eller store skærmydsler.

Juristens blog

Loyalitet i en fritstillingsperiode

16. december 2014 - 14:03

En medarbejder skal handle loyalt over for sin arbejdsgiver – også, selv om medarbejderen er opsagt og fritstillet.

En souschef i en fond, som drev et opholdssted for udsatte unge, blev opsagt og fritstillet da antallet af elever faldt. I fritstillingsperioden tog souschefen kontakt til en kommune, som havde en ung anbragt på opholdsstedet. Souschefen ville gerne selv overtage det videre arbejde med den unge. Souschefen tog også direkte kontakt til den unge selv.

Juristens blog

Arbejdsgiverens kendskab til graviditet

16. december 2014 - 14:02

Hvis en arbejdsgiver opsiger en gravid medarbejder, så skal arbejdsgiveren godtgøre at opsigelsen ikke er begrundet i graviditeten. Denne bevisbyrde er i de fleste tilfælde løftet, hvis arbejdsgiver på opsigelsestidspunktet ikke har kendskab til graviditeten.

I denne sag kendte arbejdsgiver ikke til graviditeten, da han indkaldte den gravide til en afskedssamtale, men arbejdsgiver nåede at blive bekendt med graviditeten inden den endelige afskedigelse.

Landsformandens blog

Forandring og udvikling – for at bevare

16. december 2014 - 13:59

DFL har formuleret en ny vision og nye værdier, der er skabt et sæt nye udvalg, der skal drive det politiske arbejde og sætte praktiske aktiviteter på, og der er sat et utal af andre små og store aktiviteter i gang. Men hvorfor nu det – hvorfor ikke bare sikre roen og den ’gode gamle’ tryghed, som medlemmerne i bund og grund er så tilfredse med, hvis jeg ser på den seneste medlemsundersøgelse?

Landsformandens blog

Hvor modig er du?

13. oktober 2014 - 16:41

I dette Forsikring ser vi på hele kompetenceområdet og nogle af de mange tilbud, du får. Som fagforening for forsikringssektoren ved vi alt om den udvikling, som sektoren står ved starten på, snarere end midt i. For tager vi et kig hos kollegerne i bankverdenen ser vi en gennemdigitaliseret forretningsgang. Det er hvad vi også ser komme inden for forsikring, og nogle selskaber er allerede langt i udviklingen.

Juristens blog

Gravid medarbejder opsagt i prøvetiden

13. oktober 2014 - 16:37

Ligebehandlingsnævnet har behandlet en sag om opsigelse af en gravid medarbejder i hendes prøvetid. Medarbejderen tiltrådte stillingen i august og de første seks måneder blev betragtet som prøvetid. I september informerede hun sin daglige leder om, at hun var gravid. I november sendte hun endvidere en mail til direktøren, hvor hun skriftligt informerede om sin graviditet, det forventede fødselstidspunkt, og hvornår hun forventede at gå på barsel. Dagene efter modtog hun en opsigelse.

Juristens blog

Handicappet fyret under kollektiv afskedigelsesrunde

13. oktober 2014 - 16:35

Forskelsbehandlingsloven siger, at en arbejdsgiver skal foretage hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på at fastholde en handicappet medarbejder i ansættelse. Kan arbejdsgiveren ved en afskedigelsesrunde lovligt lægge vægt på, at en handicappet medarbejder er mindre fleksibel og derfor skal ud? Det skulle Højesteret tage stilling til i denne sag.

Sider

Velkommen til selvbetjeningsportalen Mit.forsikringforbundet

30. januar 2018

Du finder selvbetjeningsportalen på adressen mit.forsikringsforbundet.dk. Du kan...