Søgefelt

smhs blog

Juristens blog

Vil du ikke hellere købe min private bil?

14. oktober 2015 - 11:10

En kunde mødte op hos en bilhandler, og var interesseret i at købe en brugt bil af det mærke, som bilforretningen solgte. Salgschefen ejede selv en sådan model, og han benyttede lejligheden til at sælge sin egen bil til kunden i stedet for at sælge en bil fra forretningen. Virksomheden blev senere bekendt med handlen, og bortviste derfor salgschefen med henvisning til illoyalitet.

Landsformandens blog

Ungt fokus – uden ’tunnelsyn’

13. oktober 2015 - 15:52

Det er ret banalt at sige at de unge er fremtiden - der er de naturligvis. I DFL har vi et stort ønske om at inddrage alle medlemsgrupper i vores arbejde, og i særdeleshed ønsker vi en større inddragelse og involvering fra de unge – dem under 40 år – der faktisk udgør 36 pct. af vores medlemmer. Det understreger vigtigheden af, at vores faglige arbejde og aktiviteter giver genklang og værdi hos de yngre medlemmer.

Landsformandens blog

Fleksibilitet skal gå begge veje

2. september 2015 - 15:35

Du har fået en fin ny smartphone, som gør det nemt for dig at tjekke e-mails når og hvor du måtte have lyst – også sen aften, nat og tidlig morgen. Og det gør du så, ligesom et utal af andre, der af pligt, loyalitet eller bare nysgerrighed har svært ved at lægge arbejdet fra sig, når man har fri.

Juristens blog

Truende adfærd fra tillidsrepræsentant

2. september 2015 - 9:48

En travl dag i en virksomhed mente en nyligt udpeget tillidsrepræsentant, at kollegerne på underetagen havde brug for ekstra hjælp. Han bad derfor to medarbejdere på overetagen om at assistere, men den ene nægtede at følge med, fordi han mente, at de havde travlt nok på overetagen. Tillidsrepræsentanten blev vred og greb fat i medarbejderen, der dog rev sig fri og straks kontaktede chefen.

Juristens blog

Bortvist for at holde bryllup

2. september 2015 - 9:47

En medarbejder fik to blodpropper og blev derfor langtidssygemeldt i to måneder på baggrund af en lægeerklæring og telefonisk kontakt mellem læge og arbejdsgiver. Under sin sygdom blev medarbejderen gift og holdt sit eget bryllup kombineret med en barnedåb.

Landsformandens blog

Værdier med værdi

9. juni 2015 - 15:32

Hverken tiden eller udviklingen står stille, og i DFL arbejder vi konstant på at videreudvikle og forfine vores arbejde, så det giver størst mulig værdi for dig som medlem. Selv om DFL’s seneste medlemsundersøgelser viser, at vores medlemmer generelt er tilfredse og oplever at DFL gør det godt, må vi ikke gå i stå. Vi skal forandre os for at bevare det vi har skabt gennem årene – og vi skal hele tiden viderevikle os, så vi matcher dine behov og afspejler din virkelighed.

Juristens blog

Nedsættelse af godtgørelsesniveauet

9. juni 2015 - 9:45

Størrelsen af den godtgørelse, som en arbejdsgiver skal betale i tilfælde af diskrimination efter forskelsbehandlingsloven (alder, race, religion m.v.) har hidtil ligget på samme niveau, som ved overtrædelser af ligebehandlingsloven (graviditet og barsel) - oftest på 9-12 måneders løn.

Juristens blog

Arbejdstid ændret under barsel

9. juni 2015 - 9:44

En projektmedarbejder blev fastansat ved en ungdomsskole med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 30 timer, og arbejde 4 dage om ugen.

Ifølge stillingsopslaget bestod medarbejderens opgaver bl.a. i rekruttering og oplæring af frivillige medarbejdere. Medarbejderen måtte desuden periodevis påregnes arbejde uden for normal arbejdstid. Der var ikke aftalt fast arbejdstid, men medarbejderen kunne dokumentere, at hun før sin barsel typisk havde arbejdet fra 10 til 17.30.

Juristens blog

Aldersdiskrimination ved afskedigelsesrunde

15. april 2015 - 15:45

Ligebehandlingsnævnet skulle tage stilling til en påstand om forskelsbehandling på grund af alder ved en kollektiv afskedigelsesrunde.

Klageren er 66 år og ansat i et ministerium fra 1974 til 2012. Ligebehandlingsnævnet fik forklaret at arbejdsgiveren, på grund af en væsentlig nedgang i bevillingerne, var nødsaget til at nedlægge cirka 90 stillinger. Der blev indgået en frivillig fratrædelsesaftale med 40 medarbejdere, men skulle afskediges yderligere 54.

Juristens blog

Kun yngre ansøgere blev indkaldt til jobsamtale

15. april 2015 - 15:44

Denne sag fra Ligebehandlingsnævnet drejede sig om påstået forskelsbehandling på grund af alder da en 60-årig ikke blev indkaldt til jobsamtale. Loven siger, at en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle ansøgerne på grund af alder.

Hvis klager kan påvise omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der har været forskelsbehandling, så skal modparten bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Sider

Velkommen til selvbetjeningsportalen Mit.forsikringforbundet

30. januar 2018

Du finder selvbetjeningsportalen på adressen mit.forsikringsforbundet.dk. Du kan...