Søgefelt

smhs blog

Juristens blog

Det (for) høje tillæg

6. december 2016 - 15:08

Hvis en medarbejder ved en fejl har fået udbetalt for meget i løn, kan arbejdsgiveren som ‎udgangspunkt kræve tilbagebetaling af det for meget udbetalte. Hvis medarbejderen har ‎modtaget for meget i løn i god tro, eller det efter en samlet vurdering vil være ’særlig ‎byrdefuldt’ for medarbejderen at tilbagebetale lønnen, kan medarbejderen dog være berettiget ‎til at beholde lønnen.

Juristens blog

Løn i pauser, når man forstyrres

6. december 2016 - 15:06

Hvis man forstyrres i sine pauser kan det give ret til betaling af løn for pauserne, fastslår en afgørelse i en sag om en medarbejder i Fakta. Medarbejderen blev forstyrret i sine pauser af arbejdsgiveren, der krævede at forskellige arbejdsopgaver blev udført her og nu. Alligevel trak arbejdsgiveren medarbejdere for løn for de pauser, der sjældent blev holdt.

HK bragte sagen op, og den endte med at Fakta erkendte den manglende betaling og udbetalte godt 14.000 kr. til medarbejderen for at have arbejdet i sine pauser.

Juristens blog

Ret til lægebesøg i arbejdstiden

6. december 2016 - 15:05

En nylig dom fra Østre Landsret slår fast, at du som funktionæransat har ret til at gå til speciallæger i arbejdstiden uden at blive trukket i hverken løn eller fridage. Sagen var rejst af fagforbundet HK og dommen får også betydning for langt flertallet af de forsikringsansatte.

Landsformandens blog

Vi skal åbne døren til fremtiden

14. oktober 2016 - 9:58

Hvis du efter læsning af aviser, nettet og artikler i dette og tidligere Forsikring sidder med en fornemmelse af, at din kontorstol snart bliver overtaget af en robot, så er der ikke noget at sige til det. Men dels kommer det ikke til at ske i morgen og dels er der bestemt også noget, vi kan gøre ved det – sammen.

For der bliver også fremover brug for mennesker i forsikringssektoren. Mange mennesker. Jobbene ændrer sig, og det samme gør de nødvendige kompetencer, men sådan har det jo altid været.

Juristens blog

Arbejdsgiveres ansvar for glatførebekæmpelse

13. oktober 2016 - 10:04

Vinteren er på vej, og selv med det lune efterår kan vi nu risikere sne og glat føre i de kommende måneder. Så hvordan ligger det egentlig med selskabernes ansvar for glatførebekæmpelse?

Højesteret har i en dom fra sidste år fastlagt grænserne mellem virksomhedernes grundejeransvar og arbejdsgiveransvar for medarbejdernes tilskadekomst som følge af manglende glatførebekæmpelse.

Landsformandens blog

Det havde jeg bare aldrig troet skulle ramme mig

2. september 2016 - 9:39

Har du hørt sætningen ovenfor før?

Selv har jeg hørt den et utal af gange, når jeg efter et opsigelsesmøde i selskabet har siddet med et ulykkeligt og chokeret medlem. ”Det er så uretfærdigt, jeg har altid passet mit arbejde og gjort det så godt, jeg kunne”. Og det er utvivlsomt rigtigt i langt de fleste tilfælde, men det er desværre bare ikke længere nok. Ikke i dag.

Juristens blog

Fri mobil er ikke lig med frit forbrug

2. september 2016 - 9:37

At man har en arbejdsgiverbetalt mobiltelefon er ikke ensbetydende med, at en medarbejder må foretage private køb via mobilen - hvis da ikke det er aftalt på forhånd.

En højesteretsdom har netop slået fast, at en arbejdsgiver var i sin gode ret til at bortvise en medarbejder, der uden tilladelse havde købt togbilletter til privat brug via sin arbejdsmobil. Medarbejderen havde som del af sin ansættelse fået stillet en mobiltelefon til rådighed og blev beskattet af den på helt normal vis.

Juristens blog

Snegletempo giver ikke ret til overtid

2. september 2016 - 9:19

En udkørende teknisk inspektør, ansat under Industriens Funktionæroverenskomst, havde gennem en længere årrække brugt mere end 37 timer om ugen på sit arbejde. Medarbejderen havde noteret sig alle de ekstra timer og da han senere fratrådte, krævede han en kvart million fra arbejdsgiveren i betaling for overarbejde, idet han mente, at virksomheden pålagde ham en for stor mængde arbejdsopgaver.

Men den gik ikke.

Juristens blog

Ryg og rejs

9. juni 2016 - 15:57

En fødevarevirksomhed havde længe haft en rygepolitik, der var blevet skærpet yderligere over årene. Da virksomheden arbejdede med fødevarer, var virksomheden underlagt stramme certificeringsregler for fødevaresikkerhed.

En lagerchef med 31 års anciennitet blev bortvist, da han røg uden for det anviste rygeområde. Han havde tidligere fået en mundtlig advarsel for det samme. Det fremgik af den dagældende rygepolitik, at gentagelser kunne medføre opsigelse.

Juristens blog

Bortvist for at ville optage samtale

9. juni 2016 - 15:56

En medarbejder havde efter kort tids ansættelse været til tjenestelig samtale, fordi arbejdsgiveren – en kommune – mente, at han havde optrådt illoyalt. Medarbejderen blev siden indkaldt til endnu en samtale, da chefen mente, medarbejderen efter den første samtale igen havde optrådt illoyalt.

Sider

Julekalender 2017 - se vinderne

03. december 2017

Hver dag fra den 1. december og frem til juleaften trækker vi lod om fire...

19. januar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5, lokale 3.5

29. - 31. januar 2018 - Kobæk Strand, Kobækvej 85, 4230 Skælskør

26. - 27. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5

28. februar 2018 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

01. marts 2018 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V