Søgefelt

smhs blog

Juristens blog

En syvsovers bekendelser

13. februar 2017 - 11:04

Man må ikke sove, når man er på arbejde. Det må være konklusionen efter afskedigelsen af en SOSU-assistent, der gang på gang havde sovet på sin nattevagt.

Landsformandens blog

I er i centrum – også i fremtiden

9. februar 2017 - 10:02

Selv om Donald Trump og USA er nok så vigtig og fylder meget i medierne i denne tid, så er den vigtigste begivenhed i min verden lige nu den kommende overenskomst.

I skrivende stund skal vi til første officielle forhandlingsmøde mellem os og arbejdsgiverne. Hvis overenskomstprocessen går efter planen, og det forventer begge parter, så kan vi i begyndelsen af marts underskrive en ny overenskomst.

Landsformandens blog

Alle har ret til et trygt og udviklende arbejdsliv

6. december 2016 - 15:10

I forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger til foråret 2017, er vores næstformand Lone Clausen og jeg lige nu på tur rundt i landet, hvor vi deltager på vores personaleforeningers generalforsamlinger eller ved lokale medlemsmøder. Vi lægger store ressourcer i turen, og gør det fordi hele forsikringsbranchen står i en brydningstid netop nu.

Juristens blog

Det (for) høje tillæg

6. december 2016 - 15:08

Hvis en medarbejder ved en fejl har fået udbetalt for meget i løn, kan arbejdsgiveren som ‎udgangspunkt kræve tilbagebetaling af det for meget udbetalte. Hvis medarbejderen har ‎modtaget for meget i løn i god tro, eller det efter en samlet vurdering vil være ’særlig ‎byrdefuldt’ for medarbejderen at tilbagebetale lønnen, kan medarbejderen dog være berettiget ‎til at beholde lønnen.

Juristens blog

Løn i pauser, når man forstyrres

6. december 2016 - 15:06

Hvis man forstyrres i sine pauser kan det give ret til betaling af løn for pauserne, fastslår en afgørelse i en sag om en medarbejder i Fakta. Medarbejderen blev forstyrret i sine pauser af arbejdsgiveren, der krævede at forskellige arbejdsopgaver blev udført her og nu. Alligevel trak arbejdsgiveren medarbejdere for løn for de pauser, der sjældent blev holdt.

HK bragte sagen op, og den endte med at Fakta erkendte den manglende betaling og udbetalte godt 14.000 kr. til medarbejderen for at have arbejdet i sine pauser.

Juristens blog

Ret til lægebesøg i arbejdstiden

6. december 2016 - 15:05

En nylig dom fra Østre Landsret slår fast, at du som funktionæransat har ret til at gå til speciallæger i arbejdstiden uden at blive trukket i hverken løn eller fridage. Sagen var rejst af fagforbundet HK og dommen får også betydning for langt flertallet af de forsikringsansatte.

Landsformandens blog

Vi skal åbne døren til fremtiden

14. oktober 2016 - 9:58

Hvis du efter læsning af aviser, nettet og artikler i dette og tidligere Forsikring sidder med en fornemmelse af, at din kontorstol snart bliver overtaget af en robot, så er der ikke noget at sige til det. Men dels kommer det ikke til at ske i morgen og dels er der bestemt også noget, vi kan gøre ved det – sammen.

For der bliver også fremover brug for mennesker i forsikringssektoren. Mange mennesker. Jobbene ændrer sig, og det samme gør de nødvendige kompetencer, men sådan har det jo altid været.

Juristens blog

Arbejdsgiveres ansvar for glatførebekæmpelse

13. oktober 2016 - 10:04

Vinteren er på vej, og selv med det lune efterår kan vi nu risikere sne og glat føre i de kommende måneder. Så hvordan ligger det egentlig med selskabernes ansvar for glatførebekæmpelse?

Højesteret har i en dom fra sidste år fastlagt grænserne mellem virksomhedernes grundejeransvar og arbejdsgiveransvar for medarbejdernes tilskadekomst som følge af manglende glatførebekæmpelse.

Landsformandens blog

Det havde jeg bare aldrig troet skulle ramme mig

2. september 2016 - 9:39

Har du hørt sætningen ovenfor før?

Selv har jeg hørt den et utal af gange, når jeg efter et opsigelsesmøde i selskabet har siddet med et ulykkeligt og chokeret medlem. ”Det er så uretfærdigt, jeg har altid passet mit arbejde og gjort det så godt, jeg kunne”. Og det er utvivlsomt rigtigt i langt de fleste tilfælde, men det er desværre bare ikke længere nok. Ikke i dag.

Juristens blog

Fri mobil er ikke lig med frit forbrug

2. september 2016 - 9:37

At man har en arbejdsgiverbetalt mobiltelefon er ikke ensbetydende med, at en medarbejder må foretage private køb via mobilen - hvis da ikke det er aftalt på forhånd.

En højesteretsdom har netop slået fast, at en arbejdsgiver var i sin gode ret til at bortvise en medarbejder, der uden tilladelse havde købt togbilletter til privat brug via sin arbejdsmobil. Medarbejderen havde som del af sin ansættelse fået stillet en mobiltelefon til rådighed og blev beskattet af den på helt normal vis.

Sider

OK 18 konfliktinformation

13. marts 2018

For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...