Søgefelt

smhs blog

Juristens blog

Deltagelse i sygesamtaler

27. februar 2018 - 9:34

Næste sag er fra Sø- og Handelsretten, som skulle vurdere opsigelsen af en medarbejder, der var udeblevet fra en sygesamtale. Efter Sygedagpengeloven skal arbejdsgiver indkalde en længerevarende syg medarbejder til samtale om mulighederne for tilbagevenden til arbejdet. Dette skal ske senest 4 uger fra første fraværsdag. 

Men hvad gør man så, hvis medarbejderen ikke dukker op til samtalen? Det skulle retten afgøre. 

Juristens blog

Skal virksomheden betale for en Facebook kikser?

27. februar 2018 - 9:33

Dette er en sag fra Ligebehandlingsnævnet, som skulle afgøre en sag, hvor en madbutik manglede arbejdskraft. En af virksomhedens medarbejdere ville hjælpe til og satte på eget initiativ et stillingsopslag på sin Facebook-profil. Her skrev han, at man primært søgte piger over 22 år. En mand, født i 1992, svarede på opslaget og spurgte ind til stillingen via medarbejderens profil. Hertil svarede medarbejderen, at han ikke ville komme i betragtning til stillingen, da de søgte piger. 

Landsformandens blog

Den nødvendige treenighed

27. februar 2018 - 9:32

Ansvarlig, kompetent ledelse og gode ledere har aldrig været vigtigere. Lederne har en central rolle i håndteringen af de problemer og udfordringer, det danske arbejdsmarked kæmper med: Uklar retning for efter- og videreuddannelse, stagnerede eller ligefrem negativ jobvækst, mangel på kvalificeret arbejdskraft samt for meget stress og nedslidning. 

Landsformandens blog

Her er det ’grønne græs’ brunt og svedent

8. juni 2017 - 9:55

I Danmark tager de fleste af os, vores medarbejdergoder og rettigheder for givet. Det er helt naturligt at vi genforhandler vores overenskomst hvert andet eller tredje år, og selvfølgelig har vi tillidsrepræsentanter, der trygt kan tale vores sag. Vi ser det nærmest som en naturlov, at arbejdsmarkedets parter aftaler løn og medarbejdervilkår.

Men sådan er det ikke bare nogle få hundrede kilometer øst for os. Her er overenskomster bestemt ikke en given størrelse.

Juristens blog

Gratis pissoir for mænd

8. juni 2017 - 9:53

Ligebehandlingsnævnet skal nogen gange tage stilling til nogle besynderlige sager, som indklages for forskelsbehandling.

I en nylig sag havde en bogstavelig talt ’pissesur’ kvinde klaget over at en banegård stillede et gratis, udendørs pissoir til rådighed for mænd, mens kvinder måtte benytte et indendørs betalingstoilet med adgang for begge køn. Dette toilet havde betjening og blev rengjort jævnligt, mens pissoiret var ubemandet og havde en væsentlig ringere rengøringsstandard.

Juristens blog

Bedre kvalifikationer op mod graviditet

8. juni 2017 - 9:52

Det er sjældent let for den leder, der skal vælge hvem i en virksomhed som skal afskediges, og når en af medarbejderne er gravid bliver dilemmaet kun større.

En virksomhed fik et alvorligt fald i ordretilgangen og skulle derfor skille sig af med en af sine to ingeniører, en mandlig som havde været i virksomheden i 22 år, og en kvindelig ingeniør, som var relativt ny i jobbet.

Juristens blog

Bordet fanger i penis-sag

3. maj 2017 - 11:34

I 2015 omtalte Ekstra Bladet en historie om en kvindelig rejsekundes ubehagelige oplevelse med en massør på et hotel i Tyrkiet, hvor massøren havde lagt sin penis i hånden på kunden. En destinationsleder hos Bravo Tours kommenterede sagen på Facebook og skrev, at ”han i de sidste tre år havde et privat tæskehold til at tage sig af disse modbydelige episoder” og videre, at “man roligt kunne rejse med Bravo Tours, for ingen tør lave de numre med vore gæster”.

Juristens blog

Dyr rødvin var ikke nok

3. maj 2017 - 11:33

Et dansk forsikringsselskab opsagde en IT-medarbejder i 2013. Forud for opsigelsen havde medarbejderen modtaget både en mundtlig og en skriftlig advarsel, bl.a. fordi han gentagne gange var udeblevet fra aftalte møder. Da han efterfølgende valgte at blive væk fra en workshop uden at melde afbud, valgte selskabet at opsige ham.

Landsformandens blog

Alt er som det plejer – næsten da

3. maj 2017 - 11:27

Foråret er endelig kommet, og solens varme og lys giver os et længe ventet power-boost til krop og sjæl. Alle årstider har sin charme, men foråret er for mig den skønneste. Alt i naturen vågner op og cyklussen starter på ny, præcis som det altid sker i marts og april måned. Selv om jeg dagligt tager aktiv del i et væld af forandringer og fornyelser er der bare nogle ting, der forbliver dejligt uforandrede. Det giver mig god ro i maven og tryghed i sindet.

Juristens blog

En rimelig aftrædelsesaftale

13. februar 2017 - 11:05

En medarbejder havde for længe siden indgået en attraktiv aftrædelsesaftale som følge af ændring af hans jobfunktion i virksomheden, der ellers kunne have betydet overgang til anden stilling med lønnedgang til følge, eller afskedigelse. Virksomheden tilbød medarbejderen at overgå til en uopsigelig tidsbegrænset 2-årig stilling, hvor medarbejderen beholdt sin hidtidige løn.

Sider

OK 18 konfliktinformation

13. marts 2018

For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...