Søgefelt

Primære faneblade

  Ny Arbejdsskadelov på vej

  Arbejdsmiljøblog

  Ny Arbejdsskadelov på vej

  15. december 2014 - 10:14
  Notits (Politiken 08.12.2014)

  Arbejdsskadeloven står overfor en modernisering i 2015. Og i den forbindelse faldt jeg over denne notits fra en avis i sidste uge (Politiken 08.12.2014): 27 nye forslag til, hvordan vi får arbejdsskadede hurtigere tilbage på arbejde! Så nu skal vi, med Beskæftigelsesministerens stempel, ud og jagte de arbejdsskadede igen.

  Det er ikke opmuntrende, og jeg kommer til at tænke på, hvad der kunne ske, hvis man satte et 27 mand stort embedsmandsudvalg til at udtænke konkrete forslag til, hvordan vi undgår, at lønmodtagere bliver syge af deres arbejde?
  Hvad er det som gør, at vi, i snart mange generationer, er så forhippede på, at få folk på højkant igen når de er kommet til skade, fremfor at sætte ind med konkret forebyggelse, før de kommer til skade?

  Alene forsikringudbetalingerne på 4 mia. kr. skulle være motivation nok til at både virksomheder og forsikringsselskaber tog fat i forebyggelsesarbejdet, som adskillige undersøgelser de seneste 10-15 år har vist er en guldgrube.

  Skal forklaringen søges i, at virksomhederne synes at alt det med arbejdsmiljøforbedringer er for bøvlet. Det er ikke altid lige let at finde løsningerne, og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter skal inddrages.

  Noget tyder på det. Pudsigt nok melder EU-kommissionen samme dag ud, at man, i forlængelse af det berygtede Stoiber-udvalgsarbejde, vil fremlægge forslag til, hvilke af de 23 arbejdsmiljødirektiver som kan afvikles, forenkles eller droppes i de kommende år. Det er også direktiver som forsikringsansatte har nydt godt af, fx Rammedirektivet fra 1989 om grundlæggende lønmodtagerrettigheder på arbejdsmiljøområdet og Direktivet om Arbejdspladsvurdering (APV), som er til stor nytte og en af hjørnestenene i mange virksomheders arbejdsmiljøarbejde.

  DFL kan ikke se, at der er nogen vej uden om forebyggelse og forpligtigende samarbejde mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, hvis vi også skal raske hjem fra arbejde hver dag.
  Det arbejde støtter vi op om ude i selskaberne og politisk i samarbejdet med FTF og den øvrige fagbevægelse i Danmark og EU.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...