Søgefelt

Primære faneblade

  Hvileperiode og fridøgn??

  Arbejdsmiljøblog

  Hvileperiode og fridøgn??

  9. marts 2012 - 0:00

  For snart 10 år siden vedtog EU Arbejdstidsdirektivet, som krævede max. 48 timers arbejdsuge, min. 11 timers pause mellem arbejdsperioder og et ugentlig fridøgn. Den bestemmelse gælder også i Danmark og i forsikringsbranchen.
   
  Men det er mit indtryk at specielt 11 timers reglen brydes jævnligt. Og der er måske nogle faggrupper som er mere udsatte end andre.
   
  Grundreglen er: “Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer.
   Dette betyder, at fra det tidspunkt, hvorfra arbejdstiden beregnes, skal der gives 11 sammenhængende timers hvil, når man regner 24 timer tilbage.”
   
  Hele regelsættet kan du finde her.
   

  Det er selvsagt at reglerne ikke må overtrædes. Hvis de alligevel bliver det, skal det noteres i en tilsynsbog.
   
  Man skal notere:
   
  –hvilken afvigelse der er tale om
   
  –hvor lang tid
   
  –hvor mange ansatte var involverede
   
  –hvornår den fandt sted
   
  –hvorfor den fandt sted
   

  Disse notater skal bruges til at planlægge bedre en anden gang, og som dokumentation overfor Arbejdstilsynet.
   

  Venlig hilsen
   
  Peter K.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...