Søgefelt

Primære faneblade

  Hvad gør DFL for arbejdsmiljøet?

  Arbejdsmiljøblog

  Hvad gør DFL for arbejdsmiljøet?

  26. august 2011 - 0:00

  På tirsdag starter DFLs store medlemshvervningskampagne, og så er det naturligt at spørge, hvad får jeg for pengene?
   

  Arbejdsmiljø i forsikring og pensionsselskaber er med et stadig større fokus rettet mod det psykiske arbejdsmiljø. Men der er også mange opgaver for arbejdsmiljøorganisationen omkring indeklima, storrumskontorer og ergonomi.
   Det er selskaberne selv, der skal løse deres arbejdsmiljøspørgsmål, men det skal foregå i et samarbejde mellem ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanterne.
  Arbejdsmiljøet vedrører hver enkelt medarbejder, så det er vigtigt, at medarbejderne inddrages så meget som muligt.
   DFL mener at et godt og sundt arbejdsmiljø er forudsætningen for et godt arbejde og en sund virksomhed.
   
  DFL har altid haft stort fokus på arbejdsmiljøforbedringer, og taget aktiv del i både regelarbejdet og arbejdet med vejledninger og andre redskaber til at forbedre arbejdsmiljøet igennem årene. Så indflydelse på de overordnede spørgsmål er noget af det du får for sit kontingent. Men det er måske ikke så synligt i dagligdagen.
   
  Til daglig kan du gå til sin arbejdsmiljørepræsentant.
   
  DFL har siden 1991 uddannet godt 300 arbejdsmiljørepræsentanter på den fælles arbejdsmiljøuddannelse med de øvrige organisationer i finanssektoren. I dag er ca. halvdelen af dem aktive ude i selskaberne, og arbejder for at skabe bedre arbejdsmiljøforhold.
   
  DFL har også været nytænkende omkring arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, hvor vi som den eneste fagforening har haft modet til at trække arbejdet ude i selskaberne om dette emne over i samarbejdssystemet. Det er ingen hemmelighed, at det er et arbejde, som der stadig er en del udfordringer med, men der er også signaler om, at det virker. Vores seneste spørgeskemaundersøgelse viser at 5 ud af 6 medlemmer synes at det psykiske arbejdsmiljø er godt eller særdeles godt på deres arbejdsplads.
   
  Det kan DFL selvfølgelig ikke tage hele hæderen for, men der er ikke tivivl om, at et stærkt og solidt samarbejde med ledelserne i selskaberne, er med til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø, og her bistår DFLs sekretariat både tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, når der rejser sig forskllige spørgsmål.
   
  Som medlem er du altid velkommen til at kontakte DFLs arbejdsmiljø-hotline 33364511, hvis du har spørgsmål til dit arbejdsmiljø.
   
  Venlig hilsen
   
  Peter K.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...